udzielanie instrukcji

 0    18 schede    wikid930
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ładować
inizia ad imparare
charge sth up
kliknij przycisk pliku / "zarejestruj się"
inizia ad imparare
click on the file / 'sign up' button
połączyć
inizia ad imparare
connect
wprowadź nazwę pliku
inizia ad imparare
enter a file name
otrzymasz e-mail weryfikacyjny
inizia ad imparare
get the verification email
wsuwać, wkładać
inizia ad imparare
insert
zainstalować
inizia ad imparare
install
sprawić żeby coś działało, uruchomić
inizia ad imparare
make sth work
otwórz stronę główną
inizia ad imparare
open the home page
podłącz do/odłączyć od prądu
inizia ad imparare
plug in
naciśnij przycisk
inizia ad imparare
press the button
zapisać plik na pendrive
inizia ad imparare
save file on a pen drive
zapisać jako
inizia ad imparare
save as
przewijaj w górę iw dół
inizia ad imparare
scroll up and down
założyć konto na Facebooku
inizia ad imparare
set up a facebook account
uruchom tablet
inizia ad imparare
start up a tablet
wyłączać/włączyć
inizia ad imparare
swith sth on/off
prześlij swoje zdjęcie
inizia ad imparare
upload your picture

Devi essere accedere per pubblicare un commento.