Unit 1-3 revision

 0    88 schede    Lenka i Franek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
W mojej sypialni jest duża szafa.
inizia ad imparare
There is a big wardrobe in my bedroom.
Na moim łóżku jest mała poduszka.
inizia ad imparare
There is a small cushion on my bed.
Za stołem stoi krzesło.
inizia ad imparare
There is a chair behind the table.
Jaki jest Twój ulubiony kolor? To fioletowy!
inizia ad imparare
What's your favourite colour? It's a purple!
Słonie są szare.
inizia ad imparare
The elephants are grey.
Czy cytryny są żółte? Tak, oni są.
inizia ad imparare
Are lemons yellow? Yes, they are.
Drzewa i rośliny są zielone.
inizia ad imparare
The trees and plants are green.
Czy flamingi są białe? Nie, nie są!
inizia ad imparare
Are flamingoes white? No, they aren't!
Są dwie pomarańcze i cztery kanapki w pudełku.
inizia ad imparare
They are two oranges and four sandwiches in the box...
Temperówka jest pod zeszytem.
inizia ad imparare
The opencil sharpener are under the notebook.
Nożyczki znajdują się obok linijki i gumy.
inizia ad imparare
The scissors are next to the ruler and rubber.
W pióreczku jest dwadzieścia kolorowych ołówków.
inizia ad imparare
There are twenty coloured pencils in the pencilcase.
Gdzie jest kosz?
inizia ad imparare
Where is the bin?
Zamknij książkę i posłuchaj historii.
inizia ad imparare
Close your book and listen to the story.
Czy możesz to powtórzyć?
inizia ad imparare
Can you repeat this?
Spójrz na zdjęcie i przeczytaj tekst.
inizia ad imparare
Look at the photo and read the text.
Usiądź i wstań.
inizia ad imparare
Sit down and stand up.
Napisz swoje imię pod zdjęciem.
inizia ad imparare
Write your name under the picture.
Proszę, otwórz swoją książkę.
inizia ad imparare
Open your book, please.
Możesz mi pomóc?
inizia ad imparare
Can you help me?
Peter jest wujkiem Marka.
inizia ad imparare
Peter is Mark's uncle.
John i Agata są rodzicami Julii.
inizia ad imparare
John and Agata are Julia's parents.
Ile lat ma dziś babcia Jen i Alexa?
inizia ad imparare
How old is Jen and Alex's granny today?
To nie jest torba mojej cioci. To mojej kuzynki.
inizia ad imparare
It's not my aunt's bag. It's my cousin's.
Lucy jest córką Rose.
inizia ad imparare
Lucy is Rose's daughter.
Potrzymaj to, proszę.
inizia ad imparare
Hold this, please.
Bądź ostrożny!
inizia ad imparare
Be carefull!
Mam to.
inizia ad imparare
I've got it.
Nie jesteś Hiszpanem, jesteś Amerykaninem.
inizia ad imparare
You are not Spanish, you are American.
Jesteś Francuzem czy Brytyjczykiem? Jestem Chińczykiem!
inizia ad imparare
Are you French or British? I'm Chinese!
Czy Ann jest Włoszką? Ona pochodzi z Francji!
inizia ad imparare
Is Ann Italian? She come from France!
Jesteś na zdjęciu.
inizia ad imparare
You are in the photo.
Nie jestem z Hiszpanii, jestem z Wielkiej Brytanii.
inizia ad imparare
I'm not from Spain, I'm from The UK.
Czy pochodzą z USA? Nie, pochodzą z Włoch.
inizia ad imparare
Are they from the USA? No, they are from Italy.
Miło cię poznać! Miło mi ciebie poznać też.
inizia ad imparare
Nice to meet you! Nice to meet you, too.
Mama i ciotka Alice są Chińczykami.
inizia ad imparare
Alice's mum and aunt are Chinese.
Jestem w domu, a moi rodzice są w ogrodzie.
inizia ad imparare
I'm at home and my parents are in the garden.
Moja siostra jest na imprezie, a mój brat jest na wakacjach.
inizia ad imparare
My sister is at a party and my brother is on holiday.
Syn Ann jest w szkole.
inizia ad imparare
Ann's son is at school.
Tom, to moja kuzynka, Lisa.
inizia ad imparare
Tom, this is my cousin, Lisa.
Ile lat ma Jack? Ma jedenaście lat.
inizia ad imparare
How old is Jack? He is eleven.
Gdzie jest teraz Monika? Jest w Warszawie.
inizia ad imparare
Where is Monika, now? She is in Warsaw.
Skąd jesteś? Jestem z Polski.
inizia ad imparare
Where are you from? I'm from Poland.
Polska jest fajna!
inizia ad imparare
Poland is cool!
To są dżinsy. (blisko)
inizia ad imparare
These are jeans.
To są spodnie. (daleko)
inizia ad imparare
Those are trousers.
Czy to twoja spódnica? (dalej)
inizia ad imparare
Is that your skirt?
Czy to płaszcz Anny? (blisko)
inizia ad imparare
Is this Ann's coat?
Czy to te koszulki Ann?(daleko)
inizia ad imparare
Are those Ann's T-shirts?
Buty sportowe są brązowe, a bluza z kapturem jest niebieska.
inizia ad imparare
The trainers are brown, and the hoodie is blue.
Moje buty są nowe, ale moja spódnica jest stara.
inizia ad imparare
My shoes are new, but my skirt is old.
Kurtka jest za mała, ale ta suknia jest za duża.
inizia ad imparare
The jacket is too small but this dress is too big.
To jest koszulka Jen, a to są Toma swetry. (daleko)
inizia ad imparare
That is Jen's top and those are Tom's jumpers.
Ten dres jest za długi. (daleko)
inizia ad imparare
That tracksuit is too long.
Moje jeansy są fajne, mój T-shirt jest nudny.
inizia ad imparare
My jeans are cool, my T-shirt is boring.
Tese nie są moimi buty sportowe! (blisko)
inizia ad imparare
These aren't my trainers!
Czy ta koszula jest w porządku? Nie, nie jest.
inizia ad imparare
Is this shirt OK? No, it isn't.
Masz osiemnaście lat? Tak, mam.
inizia ad imparare
Are you eighteen years old? Yes, I am.
Jaki jest Twój ulubiony sport? To jest koszykówka.
inizia ad imparare
What's your favourite sport? It's basketball.
Jakiego koloru jest rower górski? Jest szary.
inizia ad imparare
What colour is the mountain bike? It; s grey.
To jego zwierzak.
inizia ad imparare
It's his pet.
plecak
inizia ad imparare
backpack
Moje ulubione rzeczy to konsola do gier i laptop.
inizia ad imparare
My favourite things are games console and laptop computer.
Moją pierwszą ulubioną rzeczą jest deskorolka.
inizia ad imparare
My number one favourite thing is skateboard.
Co jest stolicą Polski?
inizia ad imparare
What's the capital of Poland?
Czy Polska jest w Unii Europejskiej?
inizia ad imparare
Is Poland in the European Union?
Jakiego koloru jest polska flaga?
inizia ad imparare
What colour is Polish flag?
Jakie są polskie pieniądze? Czy to euro? Nie, to złoty.
inizia ad imparare
What's the Polish money? Is that euro? No, it's the zloty.
Czy w jej domu jest garaż?
inizia ad imparare
Is there a garage in her house?
Czy w ich salonie są jakieś okna i fotele?
inizia ad imparare
Are there any windows and armchairs in their living room?
Czy są jakieś plakaty na ścianie?
inizia ad imparare
Are there any posters on the wall?
W kuchni nie ma lodówki!
inizia ad imparare
There aren't a fridge in the kitchen!
Czy jest wanna w łazience?
inizia ad imparare
Are there a bath in the bathroom?
Jest wykładzina na podłogę.
inizia ad imparare
There is a carpet on the floor.
Gdzie jest jego nauczyciel? Na wakacjach.
inizia ad imparare
Where's his teacher? On holiday.
W garażu są dwa szczury!
inizia ad imparare
There are two rats in garage!
Czy w klasie jest tablica? Tak jest.
inizia ad imparare
Is there a board in the classroom? Yes, there is.
Na półce jest kilka książek.
inizia ad imparare
There are some books on the shelf.
Gdzie są słodycze? Tam!
inizia ad imparare
Where are the sweets? Right there!
Czy są tam jacyś ludzie? Nie ma żadnych ludzi.
inizia ad imparare
Are there any people? There aren't any people.
W pokoju nie ma żadnego biurka.
inizia ad imparare
There aren't any desk in the room.
Czy przed naszym domem jest duże drzewo?
inizia ad imparare
Is there a big tree in front of our house?
Czy jest tam fotel?
inizia ad imparare
Is there an armchair?
Czy są tam jakieś drzewa?
inizia ad imparare
I there any trees?
Gdzie jest łazienka, proszę? Czy jest na górze? Nie, jest na dole.
inizia ad imparare
Where's the bathroom, please? Is there upstairs? No, there is downstairs.
W ich ogrodzie nie ma żadnych roślin!
inizia ad imparare
There isn't any plants in their garden!
Czy chcesz napić się czegoś?
inizia ad imparare
Wold you like a drink?
Gdzie jest twój pokój? Pozwól mi pokazać!
inizia ad imparare
Where is your room? Let me show!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.