unit 1 communication

 0    38 schede    magdalenapodsiadla
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wyrazić/wysłowić
inizia ad imparare
articulate
spójny/konkretny
inizia ad imparare
coherent
skoncentrowany
inizia ad imparare
focused
niezdecydowany
inizia ad imparare
hesitant
zahamowany/skrępowany
inizia ad imparare
inhibited
przekonujący
inizia ad imparare
persuasive
chaotyczny
inizia ad imparare
rambling
czuły
inizia ad imparare
responsive
wrażliwy
inizia ad imparare
sensitive
zwięzły
inizia ad imparare
succinct/concise
niejasny, niewyraźny
Zapytałem Wendy o jej randkę, ale udzieliła mi tylko niejasnej odpowiedzi bez żadnych pikantnych szczegółów.
inizia ad imparare
vague
I asked Wendy about her date, but she only gave me a vague answer with no juicy details!
niechętny do rozmowy
inizia ad imparare
reluctant to speak
otwarty / towarzyski
inizia ad imparare
outgoing
błądzić
inizia ad imparare
digress
dobrobyt/pomyślność
inizia ad imparare
prosperity
powściągliwy
inizia ad imparare
reserved
porywczy
inizia ad imparare
impetuous
jątrzyć/zaognić
inizia ad imparare
fester
rozgniewany
inizia ad imparare
angered
zanikac
inizia ad imparare
fade
wymowka
inizia ad imparare
excuse
niezmiennie
inizia ad imparare
invariably
dziwaczny
inizia ad imparare
bizarre
obraźliwy
inizia ad imparare
abusive
Jestem zajęty/zawalony robota
inizia ad imparare
I am swamped
nadużywać
inizia ad imparare
overuse
Przewodniczyłem
inizia ad imparare
I chaired
wykroczenie/obraza
inizia ad imparare
offense
w celu
inizia ad imparare
in order to
oszukiwać ludzi
inizia ad imparare
deceive people
wymyśla
inizia ad imparare
thinks up
wypoczynek/wolny czas
inizia ad imparare
leisure
Czy mógłbyś to przeliterować?
inizia ad imparare
could you spell that, please?
Czy mogę ci to przeczytać?
inizia ad imparare
Can I read that back to you?
bardzo źle cię słyszę
inizia ad imparare
It's a terrible connection
Pozwól mi tylko podsumować
inizia ad imparare
Let me just summarise
wpływający na
inizia ad imparare
affecting
począwszy od
inizia ad imparare
ranging from

Devi essere accedere per pubblicare un commento.