Unit 12 - Nauka i technika

 0    97 schede    spawel555
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
informatyka
nauka
inizia ad imparare
computer science
etnografia
inizia ad imparare
ethnography
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
oceanografia
inizia ad imparare
oceanography
anatom
inizia ad imparare
anatomist
astronom
inizia ad imparare
astronomer
biotechnolog
inizia ad imparare
biotechnologist
informatyk
inizia ad imparare
computer scientist
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
oceanograf
inizia ad imparare
oceanographer
statystyk
inizia ad imparare
statistician
nowatorski
inizia ad imparare
cutting-edge
innowacyjna
inizia ad imparare
innovative
wątpliwej jakości
niska
inizia ad imparare
low
współczesna
inizia ad imparare
present-day
analizować dowody
inizia ad imparare
analyse the evidence
przeprowadzić badanie naukowe
inizia ad imparare
to do scientific research
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
carry out an experiment
sformułować hipotezę badawczą
inizia ad imparare
formulate a hypothesis
szukać dowodów
inizia ad imparare
look for the evidence
potwierdzać hipotezę badawczą
inizia ad imparare
prove hypothesis
przeprowadzać testy
inizia ad imparare
carry out tests
pracować w jakimś zawodzie
inizia ad imparare
work as sb
postęp
inizia ad imparare
advancement
stosować technologię
inizia ad imparare
apply technology
dojść do wniosku
inizia ad imparare
reach a conclusion
opierać się na badaniach naukowych
inizia ad imparare
based on research
wymyślić rozwiązanie
inizia ad imparare
come up with a solution
zbierać wyniki badań
inizia ad imparare
campile findings
prowadzić badania naukowe
inizia ad imparare
undertake scientific research
potwierdzać wyniki badań
inizia ad imparare
confirm findings
opracować lekarstwo
inizia ad imparare
develop a cure
odkryć lekarstwo
inizia ad imparare
discover a cure
przewidywania
inizia ad imparare
predictions
proponować rozwiązanie
inizia ad imparare
put forward a solution
ogłosić odkrycie
inizia ad imparare
report findings
szukać lekarstwa
inizia ad imparare
seek a cure
wykorzystywać technologie
inizia ad imparare
take advantage of technology
opracować rozwiązanie problemu
inizia ad imparare
work out a solution
elektryczna szczoteczka do zębów
inizia ad imparare
electric toothbrush
podłączać coś
inizia ad imparare
plug sth in
włączać/wyłączać
inizia ad imparare
switch on / off
dostarczać wiadomość tekstową
inizia ad imparare
receive a text message
antena satelitarna
inizia ad imparare
satellite dish
utylizować stare baterie
inizia ad imparare
dispose of old batteries
elektrośmieci
inizia ad imparare
e-waste
przedłużacz
inizia ad imparare
extension lead
wkład z tuszem do drukarki
inizia ad imparare
ink cartridge
wpisywać coś
inizia ad imparare
key in sth
nie działać
na m
inizia ad imparare
malfunction
punktory
inizia ad imparare
bullets
słuchawki do uszu
inizia ad imparare
ear buds
pamięć przenośna
inizia ad imparare
flash drive
nazwa czcionki
inizia ad imparare
font name
kursywa
inizia ad imparare
italics
podkładka pod mysz
inizia ad imparare
mouse pad
wielkie litery
inizia ad imparare
upper case
małe litery
inizia ad imparare
lower case
maniak komputerowy
inizia ad imparare
a computer geek
natychmiastowe przesyłanie wiadomości
inizia ad imparare
instant messaging
wykonywać połączenia wideo
inizia ad imparare
make video calls
funkcja przewidywania tekstu
inizia ad imparare
predictive texting
prowadzić zajęcia przez internet
inizia ad imparare
run webinars
transmitować coś na żywo
inizia ad imparare
stream something live
być zepsutym
o sprzęcie
inizia ad imparare
be out of order
włamywać sie do systemu
inizia ad imparare
hack into a system
przerwa w dostawie prądu
inizia ad imparare
power cut
kończyć się
fraza
inizia ad imparare
to run out of sth
wrócić do nadawcy
o e-mailu
inizia ad imparare
bounce back
chronić się przed kradzieżą tożsamości
inizia ad imparare
protect yourself against identity fraud
uruchamiać ponownie komputer
inizia ad imparare
reboot a computer
arkusz kalkulacyjny
inizia ad imparare
spreadsheet
zgłoszenie
np. w konkursie
inizia ad imparare
entry
odłożyć coś na następny dzień
inizia ad imparare
leave sth until tomorrow
być rzeczą powszechnie znaną
inizia ad imparare
be common knowledge
zgadzać się z czymś
fraza z pokładem
inizia ad imparare
be on board with sth
być w toku
inizia ad imparare
be work in progress
udzielać jasnych wskazówek
inizia ad imparare
give explicit instructions
utrudniać
na h
inizia ad imparare
hamper
trafić na pierwsze strony gazet
inizia ad imparare
hit the headlines
wymagać poprawek
inizia ad imparare
need refirements
wzajemne oskarżenia
inizia ad imparare
recrimination
niechęć, opór
inizia ad imparare
reluctance
bez sięgania po coś
inizia ad imparare
without resourse to something
stosować technologię
inizia ad imparare
apply technology
doświadczać czegoś w prawdziwym życiu
fraza
inizia ad imparare
experience thing hands-on
przeprowadzać skomplikowane operacje
inizia ad imparare
perform complex surgeries
wydłużać życie ludzkie
inizia ad imparare
prolong human life
być przed czymś postawionym
fraza
inizia ad imparare
be faced with sth
wykrywać oznaki przyszłych chorób
inizia ad imparare
detect signs of future diseases
powstrzymywac rozwój czegoś
inizia ad imparare
deter sth from developing
dorównywać poprzednim pokoleniom
inizia ad imparare
emulate the past generations
polepszać geny
inizia ad imparare
enhance genes
urzeczywistnić wizję
inizia ad imparare
materialise a vision
dążyć do czegoś, sięgać po coś
fraza
inizia ad imparare
strive for sth
z zadowoleniem przyjmować osiągnięcie
inizia ad imparare
welcome a development
bardzo czegoś pragnąć
fraza
inizia ad imparare
yearn for sth

Devi essere accedere per pubblicare un commento.