unit 2 password 2

5  1    139 schede    Wolian347
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jobs
inizia ad imparare
Zawody
accountant
inizia ad imparare
księgowy / księgowa
architect
inizia ad imparare
architekt
beautician
inizia ad imparare
kosmetyczka
boss
inizia ad imparare
szef / szefowa
comedian
inizia ad imparare
komik
counsellor
inizia ad imparare
psycholog szkolny / psycholożka szkolna
dentist
inizia ad imparare
dentysta / dentystka
editor
inizia ad imparare
redaktor / redaktorka
electrician
inizia ad imparare
elektryk
employee
inizia ad imparare
pracownik / pracownica
executive
inizia ad imparare
kierownik / kierowniczka
headhunter
inizia ad imparare
łowca / łowczyni głów
instructor
inizia ad imparare
instruktor / instruktorka
journalist
inizia ad imparare
dziennikarz / dziennikarka
librarian
inizia ad imparare
bibliotekarz / bibliotekarka
nanny
inizia ad imparare
niania
novelist
inizia ad imparare
powieściopisarz / powieściopisarka
owner of a company
inizia ad imparare
właściciel / właścicielka firmy
physician
inizia ad imparare
lekarz / lekarka
physicist
inizia ad imparare
fizyk / fizyczka
politician
inizia ad imparare
polityk
presenter
inizia ad imparare
prezenter / prezenterka
programmer
inizia ad imparare
programista / programistka
receptionist
inizia ad imparare
recepcjonista / recepcjonistka
sales representative
inizia ad imparare
przedstawiciel handlowy / przedstawicielka handlowa
scientist
inizia ad imparare
naukowiec
soldier
inizia ad imparare
żołnierz
surgeon
inizia ad imparare
chirurg
technician
inizia ad imparare
technik
Work adjectives/collocations
inizia ad imparare
Przymiotniki i zwroty związane z pracą
badly paid
inizia ad imparare
kiepsko płatny
be in charge of sth
inizia ad imparare
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś
change jobs
inizia ad imparare
zmieniać pracę
deal with clients
inizia ad imparare
obsługiwać klientów
earn a good salary
inizia ad imparare
dobrze zarabiać, dostawać niezłą pensję
employed
inizia ad imparare
zatrudniony
full-time
inizia ad imparare
pełen etat
get promotion
inizia ad imparare
dostawać awans
have promotion opportunities
inizia ad imparare
mieć możliwość awansu
involve responsibility
inizia ad imparare
wymagać odpowiedzialności, wiązać się z odpowiedzialnością
part-time
inizia ad imparare
w niepełnym wymiarze godzin, na pół etatu
quit your job
inizia ad imparare
odejść z pracy, rzucić pracę
self-emloyed
inizia ad imparare
posiadający własną działalność gospodarczą
stressful
inizia ad imparare
stresujący
unemployed
inizia ad imparare
bezrobotny
work outside / in a team
inizia ad imparare
pracować na dworze / w zespole
work overtime
inizia ad imparare
pracować po godzinach
challenging
inizia ad imparare
wymagający, ambitny
lucrative
inizia ad imparare
intratny, dochodowy
manual
inizia ad imparare
ręczny, manualny, fizyczny
repetitive
inizia ad imparare
powtarzalny, monotonny
rewarding
inizia ad imparare
dający satysfakcję
skilled
inizia ad imparare
wykwalifikowany
tedious
inizia ad imparare
żmudny, monotonny
Workplaces
inizia ad imparare
Miejsca pracy
fun atmosphere
inizia ad imparare
przyjemna atmosfera
helpful colleagues
inizia ad imparare
pomocni współpracownicy
modern equipment
inizia ad imparare
nowoczesny sprzęt
regular breaks
inizia ad imparare
regularne przerwy
working environment
inizia ad imparare
środowisko pracy
career
inizia ad imparare
kariera
colleagues
inizia ad imparare
koledzy / koleżanki z pracy, współpracownicy
fire
inizia ad imparare
zwalniać, wyrzucać z pracy
job
inizia ad imparare
praca, stanowisko
lay off
inizia ad imparare
zwalniać kogoś z pracy (przy redukcji zatrudnienia)
pay
inizia ad imparare
płaca, gaża, wynagrodzenie
profession
inizia ad imparare
profesja, zawód (z wyższymi wymaganiami co do kwalifikacji, wykształcenia)
resign
inizia ad imparare
zwalniać się z pracy, rezygnować
salary
inizia ad imparare
stała pensja, wynagrodzenie (płatne co miesiąc)
staff
inizia ad imparare
pracownicy, personel
wages
inizia ad imparare
płaca, zarobki (płatne za dzień lub tydzień pracy)
work
inizia ad imparare
praca (zarobkowa), płatne zajęcie
Careers advising
inizia ad imparare
Doradztwo zawodowe
career opportunities
inizia ad imparare
możliwości rozwoju zawodowego
careers adviser
inizia ad imparare
doradca zawodowy
do a test
inizia ad imparare
pisać test, zdawać egzamin
do sth for a living
inizia ad imparare
zajmować się czymś zawodowo, wykonywać jakiś zawód
do well in sth
inizia ad imparare
dobrze sobie z czymś radzić, osiągać dobre wyniki
fast changing job market
inizia ad imparare
szybko zmieniający się rynek pracy
find / realise your potential
inizia ad imparare
odkryć / wykorzystać swój potencjał
find employment
inizia ad imparare
znaleźć pracę
find sth out
inizia ad imparare
dowiedzieć się czegoś
follow a career
inizia ad imparare
wybierać drogę zawodową
look for a job
inizia ad imparare
szukać pracy
employ / employment
inizia ad imparare
zatrudniać / zatrudnienie
employer / employee
inizia ad imparare
pracodawca / pracownik
employable / unemployable
inizia ad imparare
zdolny do pracy / bez szans na zatrudnienie
succeed / success
inizia ad imparare
odnosić sukces / sukces
successful / unsuccessful
inizia ad imparare
udany, odnoszący sukcesy / nieudany, bez powodzenia
communicate / communication / communicator
inizia ad imparare
komunikować się, porozumiewać, komunikacja / osoba potrafiąca się porozumiewać z innymi
communicative / uncommunicative
inizia ad imparare
komunikatywny, rozmowny / nierozmowny, małomówny
help / helper
inizia ad imparare
pomagać / pomocnik
helpful / unhelpful / helpless
inizia ad imparare
pomocny / mało pomocny / bezradny
create / creation / creativity
inizia ad imparare
tworzyć / dzieło, wytwór / kreatywność
creator
inizia ad imparare
twórca, wynalazca
creative
inizia ad imparare
twórczy, kreatywny
lead / leadership
inizia ad imparare
prowadzić, przewodniczyć / kierownictwo, przywódctwo
leader
inizia ad imparare
szef, lider, przywódca
leading
inizia ad imparare
wiodący, czołowy
satisfy / satisfaction
inizia ad imparare
satysfakcjonować, zaspokajać / satysfakcja
satisfied / dissatisfied / unsatisfied
inizia ad imparare
zadowolony / niezadowolony / nieusatysfakcjonowany
image / imagination
inizia ad imparare
wyobrażać sobie / wyobraźnia
imaginary / imaginable
inizia ad imparare
zmyśony, urojony / dający się wyobrazić
imaginative / unimaginative
inizia ad imparare
pomysłowy, z wyobraźnią / bez wyobraźni
apply for the post / position of
inizia ad imparare
ubiegać się o stanowisko / posadę
be good at (doing sth)
inizia ad imparare
być dobrym w (czymś)
be good with children/numbers
inizia ad imparare
mieć podejście do dzieci / głowę do liczb
be paid monthly/weekly
inizia ad imparare
być opłacanym co tydzień/miesiąc
be responsible for sth
inizia ad imparare
być odpowiedzialnym za coś
capable of sth
inizia ad imparare
kompetentny w jakiejś dziedzinie, zdolny do czegoś
enclose a CV
inizia ad imparare
załączać CV
have experience with sth
inizia ad imparare
mieć doświadczenie w czymś
hire sb
inizia ad imparare
zatrudnić kogoś
hold a certificate
inizia ad imparare
posiadać certyfikat
strength
inizia ad imparare
mocna strona
strong point
inizia ad imparare
mocna strona
suitable candidate
inizia ad imparare
odpowiedni kandydat / kandydatka
summer job
inizia ad imparare
praca wakacyjna
team player
inizia ad imparare
osoba umiejąca pracować w zespole
weakness
inizia ad imparare
słaba strona
as still as the grave
inizia ad imparare
(panowała) śmiertelna cisza
attitude
inizia ad imparare
postawa, nastawienie
badge
inizia ad imparare
identyfikator
cartoon strip
inizia ad imparare
komiks
cartoonist
inizia ad imparare
rysownik kreskówek, karykaturzysta
do an apprenticeship
inizia ad imparare
odbywać praktykę
drop out
inizia ad imparare
rezygnować (ze studiów, nauki w szkole)
flexible
inizia ad imparare
elastyczny
get paid
inizia ad imparare
zarabiać, dostawać pieniądze
hesitate
inizia ad imparare
wahać się
income
inizia ad imparare
dochód
open plan office
inizia ad imparare
otwarta przestrzeń biurowa
outline
inizia ad imparare
zarysować, przedstawić w skrócie
raise eyebrows
inizia ad imparare
zadziwiać
regulation
inizia ad imparare
przepis, nakaz
security
inizia ad imparare
bezpieczeństwo
snore
inizia ad imparare
chrapać
work and play
inizia ad imparare
praca i zabawa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.