Unit 5 Marketing tools

 0    75 schede    urszulamk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Targi
inizia ad imparare
trade fairs
sklepy detaliczne
inizia ad imparare
retail stores
hurtownicy
inizia ad imparare
wholesalers
sklepy telewizyjne, kanały z zakupami
inizia ad imparare
tv shops, shopping channels
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative/sales rep
Zaraz Cię połączę.
inizia ad imparare
I'll put you through. / I'm connecting you now.
miło cię słyszeć
inizia ad imparare
nice to hear from you
prognozy sprzedaży
inizia ad imparare
sales projections
stacjonarni sprzedawcy detaliczni
inizia ad imparare
bricks-and-mortar retailers
niższa cena
inizia ad imparare
cheaper price
skonsultuj się z osobami technicznymi
inizia ad imparare
check with the technical people
Wrócę do ciebie
inizia ad imparare
I will get back to you
To przynajmniej mogę zrobić
inizia ad imparare
It's the least I can do
zmiany te poprawiają sytuację
inizia ad imparare
these changes improve things
jeśli cokolwiek jeszcze mogę dla ciebie zrobić
inizia ad imparare
if ther's anything else I can do for you
koszyk, wózek sklepowy
inizia ad imparare
shopping cart
polecany produkt
inizia ad imparare
a featured product
zdjęcie produktu
inizia ad imparare
a product shot
podana cena
inizia ad imparare
listed price
nie spełniać ustalonego celu
inizia ad imparare
to be below target
zniżka handlowa
inizia ad imparare
trade discount
hurtowa zniżka
inizia ad imparare
bulk discount
zniżka promocyjna
inizia ad imparare
promotional discount
rabat gotówkowy
inizia ad imparare
cash discount
zniżka dla profesjonalistów
inizia ad imparare
proffesional discount
zniżka dla pracowników
inizia ad imparare
employee discount
sezonowa obniżka
inizia ad imparare
seasonal discount
franczyza
inizia ad imparare
franchising
franczyza
inizia ad imparare
franchise
wypieki
inizia ad imparare
baked goods
sklep sieciowy
inizia ad imparare
chain store
całodobowy sklep ogólnospożywczy
inizia ad imparare
convenience store
głęboka zniżka, duży rabat
inizia ad imparare
deep discount
dom towarowy
inizia ad imparare
department store
sklep spożywczy
inizia ad imparare
grocery store
ułatwiać, upraszczać
inizia ad imparare
to simplify
ta forma sprzedaży wymiera
inizia ad imparare
that outlet is dying out
sklep na głównej handlowej ulicy, znana marka
inizia ad imparare
high-street shop
sklep z wyprzedażami
inizia ad imparare
outlet store
hipermarket
inizia ad imparare
hypermarket
lokalny prywatny sklep
inizia ad imparare
neighbourhood shop
zamówienie pocztowe
inizia ad imparare
mail order
sklepy internetowe
inizia ad imparare
online shops
żmudne planowanie
inizia ad imparare
painstaking planning
cele biznesowe
inizia ad imparare
business objectives
jasne oczekiwania dotyczące strategii
inizia ad imparare
clear expectations about the strategy
planowanie podejścia
inizia ad imparare
planning the approach
bezproblemowo integrować z
inizia ad imparare
to integrate seamlessly with
opracować i utrzymywać kompleksową bazę danych
inizia ad imparare
develop and maintain a comprehensive database
mieć ciągły przepływ dobrej jakości kontaktów sprzedażowych
inizia ad imparare
have a continuous flow of good quality sales leads
skuteczność strategii jest regularnie sprawdzana
inizia ad imparare
the performance of the strategy is regularly reviewed
dostarczamy, realizujemy to, czego potrzebujesz
inizia ad imparare
we are delivering what you need
ciągła ocena
inizia ad imparare
continual assessment
denerwujący, irytujący
inizia ad imparare
annoying
wyróżniać kogoś
inizia ad imparare
to distinguish sb
śledzić, nie tracić kontaktu
inizia ad imparare
to keep track
oceniamy to, co zrobiliśmy przed utworzeniem planu długoterminowego
inizia ad imparare
we evaluate what we've done before creating a plan for the long-term
stale sprawdzamy skuteczność tego podejścia
inizia ad imparare
we constantly check the performance of the approach
są warte ponownego kontaktu w przyszłości
inizia ad imparare
are worth contacting again in the future
ręczny
inizia ad imparare
hand-held
wyceniony za połączenie lub za godzinę
inizia ad imparare
priced per call or per hour
po opracowaniu kampanii, jak tylko kampania zostanie opracowana
inizia ad imparare
once the campaign has been developed
dalej omawiać te pytania
inizia ad imparare
to discus these question further
czekamy na robienie interesów z tobą
inizia ad imparare
look forward to doing business with you
przydatny, podręczny, praktyczny
inizia ad imparare
handy
podkreśl, co wyróżnia Cię na tle konkurencji
inizia ad imparare
emphasize what makes you different from the competition
serwis posprzedażowy
inizia ad imparare
after-sales service
ułatw czytelnikowi przebicie się przez cały list
inizia ad imparare
make it easy for the reader to get through the whole letter
buduj relacje
inizia ad imparare
build rapport
rekomendacje
inizia ad imparare
endorsements
cytaty od zadowolonych klientów
inizia ad imparare
quotes from satisfied customers
przekształcić
inizia ad imparare
restate
sprzedaż gwałtownie wzrosła
inizia ad imparare
sales skyrocketed
produkty reklamowe na blogach
inizia ad imparare
advertising products in blogs
sprytne działania marketingowe
inizia ad imparare
clever marketing efforts

Devi essere accedere per pubblicare un commento.