Unit 8

 0    88 schede    guest2449729
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podpalenie
inizia ad imparare
arson
podpalacz
inizia ad imparare
arsonist
zostać aresztowanym
inizia ad imparare
be arrested
zostać oskarżonym o popełnienie przestępstwa
inizia ad imparare
be charged with a crime
zostać uznanym za winnego
inizia ad imparare
be found guilty
zostać uznanym za niewinnego
inizia ad imparare
be found not guility
zostać wypuszczonym na wolność
inizia ad imparare
be released
zostać skazanym
inizia ad imparare
be sentenced
włamywacz
inizia ad imparare
burglar
kradzież z włamaniem
inizia ad imparare
burglary
włamać się do domu i okraść go
inizia ad imparare
burgle a house
sprawa, dochodzenie w sprawie
inizia ad imparare
case
oskarżyć
inizia ad imparare
charge
zbierać dowody
inizia ad imparare
collect evidence
popełniać przestępstwo
inizia ad imparare
commit a crime
przestępca
inizia ad imparare
criminal
hanglować narkotykami
inizia ad imparare
deal drugs
detektyw
inizia ad imparare
a detective
handlarz narkotyków
inizia ad imparare
drug dealer
handel narkotykami
inizia ad imparare
drugi dealing
wybory
inizia ad imparare
elections
dowód
inizia ad imparare
evidence
trafić do sądu
inizia ad imparare
go to court
rząd
inizia ad imparare
government
szef rządu
inizia ad imparare
head od government
niewinny
inizia ad imparare
innocent
przesłuchać ofiary/świadków
inizia ad imparare
interview victims / witnesses
prowadzić śledztwo w sprawie
inizia ad imparare
investigate
sędzia
inizia ad imparare
judge
napaść na kogoś
inizia ad imparare
mug
rabuś
inizia ad imparare
mugger
rozbój
inizia ad imparare
mugging
morderstwo
inizia ad imparare
murder
morderca
inizia ad imparare
a murderer
piractwo
inizia ad imparare
piracy
pirat
inizia ad imparare
pirate
pirackie oprogramowanie
inizia ad imparare
pirated software
zgłosić przestępstwo
inizia ad imparare
report a crime
okraść kogoś/miejsce
inizia ad imparare
rob someone / a place
złodziej
inizia ad imparare
robber
rabunek
inizia ad imparare
robbery
podpalić
inizia ad imparare
set fire to
kraść w sklepie
inizia ad imparare
shoplift
złodziej sklepowy
inizia ad imparare
a shoplifter
kradzież w sklepie
inizia ad imparare
shoplifting
ukraść
inizia ad imparare
steal
podejrzany
inizia ad imparare
a suspect
oskarżony
inizia ad imparare
the accused
proces
inizia ad imparare
trial
kradzież
inizia ad imparare
a theft
złodziej
inizia ad imparare
thief
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
demolować
inizia ad imparare
vandalise
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
ofiara
inizia ad imparare
victim
świadek
inizia ad imparare
witness
wyrok
inizia ad imparare
sentence
zakazać, znieść
inizia ad imparare
abolish
władze
inizia ad imparare
authorities
cela
inizia ad imparare
cell
kara śmierci
inizia ad imparare
death penalty
wykopać tunel
inizia ad imparare
dig a tunnel
utonąć
inizia ad imparare
drown
wybrać w wyborach
inizia ad imparare
elect
próba ucieczki
inizia ad imparare
escape atyemp/attemped escape
uwięzić
inizia ad imparare
imprison
średnio
inizia ad imparare
on average
więzień
inizia ad imparare
prisoner
promować, reklamować
inizia ad imparare
promote
upominać
inizia ad imparare
tell sb off
przesłuchiwać
inizia ad imparare
question
przeciętny
inizia ad imparare
average
źle się zachowywać
inizia ad imparare
behave badly
złamać prawo
inizia ad imparare
break the law
obywatel
inizia ad imparare
citizen
uszkodzenie mienia
inizia ad imparare
criminal damage
wyrzucić ze szkoły
inizia ad imparare
exclude from school
być notowanym
inizia ad imparare
have a criminal record
zamknąć kogoś na klucz
inizia ad imparare
lock somebody up
ukarać kogoś dla przykładu
inizia ad imparare
make an example of somebody
zaostrzyć rygor (w więzieniach)
inizia ad imparare
make (prisons) harder
strażnik więzienny
inizia ad imparare
prison guard
surowo kogoś ukarać
inizia ad imparare
punish somebody severely
zwolnić z więzienia
inizia ad imparare
release from prison
wyrok
inizia ad imparare
a sentence
odsiadywać wyrok
inizia ad imparare
serve a sentence
przemoc
inizia ad imparare
violence
młodociany przestępca
inizia ad imparare
young offender

Devi essere accedere per pubblicare un commento.