unit 8 i 9

 0    29 schede    annapotocka8
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dyskryminacja ze względu na płeć
inizia ad imparare
sex discrimination
zasady i warunki zatrudnienia
inizia ad imparare
terms and conditions of employment
obiektywne kwalifikacje (kryteria) zawodowe
inizia ad imparare
genuine occupational qualifications
uprawnienie do urlopu
inizia ad imparare
holiday entitlement
rozwiązanie/zakończenie stosunku pracy
inizia ad imparare
termination of employment
bezpodstawne zwolnienie z pracy
inizia ad imparare
unfair dismissal
zwolnienie w związku z redukcją zatrudnienia
inizia ad imparare
redundancy dismissal
związek zawodowy
inizia ad imparare
trade union
sąd pracy
inizia ad imparare
employment tribunal
rokowania/negocjacje zbiorowe
inizia ad imparare
collective bargaining
towary
inizia ad imparare
goods
przeniesienie tytułu
inizia ad imparare
transfer of title
ruchomości materialne/namacalne
inizia ad imparare
tangible chattel
kupiec
inizia ad imparare
merchant
gwarancje (dotyczące) tytułu
inizia ad imparare
warranties of title
kupiecka gwarancja jakości
inizia ad imparare
merchantability
przydatność dla określonego celu
inizia ad imparare
fitness for a particular purpose
sprzedaż według/ na podstawie próbki
inizia ad imparare
sales by sample
w toku/w trakcie działalności
inizia ad imparare
in the course of business
ubezpieczenie sprzedającego/ odszkodowanie od sprzedajacego
inizia ad imparare
indemnification of vendor
tytuł i ryzyko
inizia ad imparare
title and risk
zamierza
inizia ad imparare
intends
zawiadomienie
inizia ad imparare
notice
zgodnie z
inizia ad imparare
complying with
uprawniony do
inizia ad imparare
entilted to
na mocy
inizia ad imparare
under
towar
inizia ad imparare
merchandise
rozsądny / odpowiedni
inizia ad imparare
reasonable
zastrzeżenie braku odpowiedzialności gwarancyjnej
inizia ad imparare
disclaimer of warranty

Devi essere accedere per pubblicare un commento.