unity 13-14

 0    46 schede    damianmatlawski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sporażka, niepowodzenie, coś nie działa
inizia ad imparare
failure
z defektem, z pomyłką, wadliwe (mistake or fault in it)
inizia ad imparare
defective, faulty
defekt (a mistake or fault)
inizia ad imparare
defect
uszkodzony
inizia ad imparare
damaged
bez wad
inizia ad imparare
Flawless
poważna wada
inizia ad imparare
major flaw
zawieść kogoś, przynieść komuś zawód
inizia ad imparare
let sb down
nie godny zaufania, nie można na nim polegać
inizia ad imparare
unreliable
nieczynny, uszkodzony, niesprawny
inizia ad imparare
out of order
niekompatybilne
inizia ad imparare
incompatible
coś nie działa (np server)
inizia ad imparare
sth is down
zepsuł się
inizia ad imparare
has broken down
pójśc źle (coś, np spotkanie)
inizia ad imparare
go wrong
polegać na kimś
inizia ad imparare
rely on somebody
o co chodzi
inizia ad imparare
What's the matter
wygląda na to, że... jak dla mnie
inizia ad imparare
it looks like... to me
próbowałeś...
inizia ad imparare
have you tried (+czas +ing)
jeśli byłbym tobą
inizia ad imparare
if I were you
myslę że powinienieś
inizia ad imparare
I think you should
rozwiązać (solve)
inizia ad imparare
sort it out
to brzmi jakby, wygląda na to że
inizia ad imparare
it sounds as though
coś jest robione z
inizia ad imparare
make sth out of
zebrać
inizia ad imparare
pick up
włożyć, napełnić
inizia ad imparare
feed sth into (np feed the paper into the printer)
coś jest wyciskane z/zabierane z(niedosłownie)
inizia ad imparare
sth is taken out of
włoż to do
inizia ad imparare
put it into
to szkoda, że
inizia ad imparare
it's a shame
drobna zmiana planów
inizia ad imparare
slight change of plans
niedogodność
inizia ad imparare
inconvenience
Najlepiej będzie jak...
inizia ad imparare
The best thing would be to...
niezadowolony
inizia ad imparare
dissatisfied
tymczasowo, tymczasowy
inizia ad imparare
temporarily, temporary
biedny, bieda
inizia ad imparare
poor, poverty
moi menedżerowie kładą większy akcent na...
inizia ad imparare
my manager put mor emphasis on...
niezależny
inizia ad imparare
independent
problemy środowiskowe
inizia ad imparare
environmental problems
źle kogoś potraktować
inizia ad imparare
mess sb around
w gruncie rzeczy, zasadniczo
inizia ad imparare
essentially
będę zaszczycony
inizia ad imparare
i would be delighted
zasadniczo, istota
inizia ad imparare
essentially, essence
prowadzący, prowadzić
inizia ad imparare
leading, lead
inwestorzy, inwestować
inizia ad imparare
investors, invest
odnoszący sukcesy, sukces
inizia ad imparare
successful, success
rywal, rywalizować
inizia ad imparare
competitor, compete
resistance, resist
inizia ad imparare
opór, opierać się
efficiency, efficient
inizia ad imparare
wydajność, wydajny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.