Unity 15-16 + BHP

 0    93 schede    damianmatlawski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dodać do konwersacji
inizia ad imparare
add to conversation
pewny siebie
inizia ad imparare
confident
muszę popracować nad
inizia ad imparare
i need to work on
osoba na której można polegać
inizia ad imparare
dependable person
rozwijać się
inizia ad imparare
develop
rozważać
inizia ad imparare
Consider
kreatywność
inizia ad imparare
creativity
ciężko pracujący ludzie
inizia ad imparare
hard-working people
jak sobie radzisz z?
inizia ad imparare
how are you getting on with?
kluczowa siła
inizia ad imparare
key strength
elastyczność (np w czasie)
inizia ad imparare
flexibility
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
jak to brzmi? (pytanie o zdanie)
inizia ad imparare
How does that sound?
reasumować, podsumować
inizia ad imparare
summarize
jak się czujesz odnośnie...
inizia ad imparare
how do you feel about...
generalnie, łącznie
inizia ad imparare
overall/in general
kontynuować
inizia ad imparare
keep at
cięgle się (coś robi np psuje)
inizia ad imparare
keep on (doing sth)
zadowolony z/ bardzo ucieszony z
inizia ad imparare
pleased with
popracować nad(poprawić)
inizia ad imparare
work on
dobrze sie dogadywać
inizia ad imparare
get on well
planować/zamierzać
inizia ad imparare
intend to
pasuje Ci?
inizia ad imparare
is that ok with you?
pełen entuzjamu
inizia ad imparare
enthusiastic
ocena
inizia ad imparare
assessment, evaluation, appraisal
oceniać
inizia ad imparare
evaluate, asses, appraise
bardzo duża pewność siebie
inizia ad imparare
deal of confidence
punktualność, punktualny
inizia ad imparare
punctuality, punctual
elastyczny, elastyczność
inizia ad imparare
flexible, flexibility
niezawodny, niezawodność
inizia ad imparare
dependable, dependability
zapewnia ciągły entuzjazm
inizia ad imparare
ensure ongoing enthusiasm
jedwab
inizia ad imparare
silk
natknąć się
inizia ad imparare
come across
poradzić sobie
inizia ad imparare
manage to
wiedza fachowa
inizia ad imparare
know-how
osiągać sukces, sukces
inizia ad imparare
succeed, success
odkryć
inizia ad imparare
find out
mimo że
inizia ad imparare
although
oddany, zaangażowany
inizia ad imparare
committed, involved, dedicated to
substancja bardzo tosyczna
inizia ad imparare
acute toxicity
działanie niepożądane
inizia ad imparare
adverse effect
substancja śmiertelna po połknięciu, "wdechnięciu"
inizia ad imparare
aspiration toxicity
krem ochronny
inizia ad imparare
barrier cream
wada wrodzona
inizia ad imparare
birth defect
oparzenie
inizia ad imparare
burn
spalanie
inizia ad imparare
combustion
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
contamination
substancja żrąca, korodująca
inizia ad imparare
corrosive
pozbyć się, usunąć
inizia ad imparare
dispose of
zawroty głowy
inizia ad imparare
vertigo
kanały odpływowe
inizia ad imparare
drains
senność
inizia ad imparare
drowsiness
osuszyć
inizia ad imparare
dry
nauszniki
inizia ad imparare
earmuffs
zatyczki do uszu
inizia ad imparare
earplugs
substancja niebezpieczna dla środowiska
inizia ad imparare
enviromental toxicity
substancja wybuchowa, wybuch
inizia ad imparare
explosive, explosion
łatwopalny
inizia ad imparare
flammable
tarcie
inizia ad imparare
friction
opary
inizia ad imparare
fumes
fumigacja (odkażanie za pomocą dymu)
inizia ad imparare
fumigation
gazy pod ciśnieniem
inizia ad imparare
gases under pressure
okulary ochronne
inizia ad imparare
goggles, safety spectacles
substancja szkodliwa
inizia ad imparare
harmful
niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
hazard, danger
bezpieczeństwo i higiena pracy
inizia ad imparare
health and safety
kamizelka odblaskowa
inizia ad imparare
high visibility vest
zatruć, odurzyć
inizia ad imparare
intoxicate
lekki
inizia ad imparare
lightweight
konserwacja
inizia ad imparare
maintenance
rękawice antyprzecięciowe
inizia ad imparare
metal mesh gloves
stopiony, ciekły
inizia ad imparare
molten
higiena pracy
inizia ad imparare
occupational health
środki ochrony indywidualnej
inizia ad imparare
personal protection equipment (PPE)
trujący
inizia ad imparare
poisonous
zapobiegawczy
inizia ad imparare
precautionary
odzież ochronna
inizia ad imparare
protective clothing
środki ochronne
inizia ad imparare
protective measures
przetworzyć
inizia ad imparare
recycle
opłukać
inizia ad imparare
rinse
pocierać
inizia ad imparare
rub
gumowe obuwie
inizia ad imparare
rubber footwear
porażenie
inizia ad imparare
shock
rozlana substancja
inizia ad imparare
spilled
połykać
inizia ad imparare
swallow
toksyczny
inizia ad imparare
toxic
opary, para
inizia ad imparare
vapour
wymioty
inizia ad imparare
vomiting
zetrzeć, wytrzeć
inizia ad imparare
wipe-up
zadowalająca, zadowolić
inizia ad imparare
satisfactory, satisfy
absolutna klapa
inizia ad imparare
absolute flop
in spite of the fact that
inizia ad imparare
pomimo faktu, że
where does this leave us
inizia ad imparare
co nam to daje

Devi essere accedere per pubblicare un commento.