0 Persone piace questo. Metti mi piace!

plhu2 plhu2

Uso VocApp da 430 giorni. Ho creato10 lezioni. L'ultima tua visita 2019-08-09 14:31:24.

I miei interessi

polski, węgierski

Schede create da me


Liczby - Számok
Liczby - Számok
Spójniki - És, vagy, de, tehát
Spójniki - És, vagy, de, tehát
Przestrzeń - Hely
Przestrzeń - Hely
Przydatne zwroty - Hasznos főnevek
Przydatne zwroty - Hasznos főnevek
Przydatne zwroty - Hasznos kifejezések
Przydatne zwroty - Hasznos kifejezések
Cechy - Jellemzők
Cechy - Jellemzők
Czas - Idő
Czas - Idő
Standardowa podręcznikowa rozmowa;) - Egy tipikus beszélgetés diákok között
Standardowa podręcznikowa rozmowa;) - Egy tipikus beszélgetés diákok között
Nauka nowych rzeczy. - Új dolgok tanulása
Nauka nowych rzeczy. - Új dolgok tanulása
Jak wygrać z węgierskim - Nagyon leegyszerűsített nyelvtan
Jak wygrać z węgierskim - Nagyon leegyszerűsített nyelvtan

Devi essere accedere per pubblicare un commento.