0 Persone piace questo. Metti mi piace!

frassueco frassueco

Uso VocApp da 1198 giorni. Ho creato26 lezioni. L'ultima tua visita 2019-09-02 16:19:44.

I miei interessi

szwedzki

Schede create da me


Saludos, despedidas y frases de cortesía - Hälsningar, farväl och artighetsfraser
Saludos, despedidas y frases de cortesía - Hälsningar, farväl och artighetsfraser
Compras - Handla
Compras - Handla
En la escuela - I skolan
En la escuela - I skolan
En un banco - I en bank
En un banco - I en bank
En un restaurante - På en restaurang
En un restaurante - På en restaurang
En una entrevista - I en intervju
En una entrevista - I en intervju
En el trabajo - På jobbet
En el trabajo - På jobbet
En un hotel - I ett hotell
En un hotel - I ett hotell
En la calle - På gatan
En la calle - På gatan
En el hospital - På sjukhuset
En el hospital - På sjukhuset
Con un amigo - Med en vän
Con un amigo - Med en vän
En el aeropuerto - På flygplatsen
En el aeropuerto - På flygplatsen
En casa - Hemma
En casa - Hemma
Después de una fiesta - Efter en fest
Después de una fiesta - Efter en fest
Alquilando un apartamento - Att hyra en lägenhet
Alquilando un apartamento - Att hyra en lägenhet
Conversación con un extraño - Samtal med en främling
Conversación con un extraño - Samtal med en främling
En una reunión - I ett möte
En una reunión - I ett möte
En ventas - I försäljningen
En ventas - I försäljningen
Pidiendo y dando instrucciones - Att be om och att ge instruktioner
Pidiendo y dando instrucciones - Att be om och att ge instruktioner
Pidiendo y dando consejos - Att be om och att ge råd
Pidiendo y dando consejos - Att be om och att ge råd
Tomando un autobús o un tren - Att ta en buss eller ett tåg
Tomando un autobús o un tren - Att ta en buss eller ett tåg
Pidiendo y dando permiso - Att be och att ge tillåtelse
Pidiendo y dando permiso - Att be och att ge tillåtelse
Preguntando y respondiendo preguntas personales - Att fråga och svara på personliga frågor
Preguntando y respondiendo preguntas personales - Att fråga och svara på personliga frågor
En el cine - På bio
En el cine - På bio
En el salón de belleza - På frisören
En el salón de belleza - På frisören
En el dentista - På tandläkaren
En el dentista - På tandläkaren

Devi essere accedere per pubblicare un commento.