0 Persone piace questo. Metti mi piace!

ultimate.sk.ko ultimate.sk.ko

Uso VocApp da 388 giorni. Ho creato32 lezioni.

I miei interessi

Koreański

Schede create da me


Dni v týždni po kórejsky
Zvieratá po kórejsky
Budovy po kórejsky
Ovocie po kórejsky
Zelenina po kórejsky
Obilniny po kórejsky
Členovia rodiny po kórejsky
Povolanie po kórejsky
Nápoje po kórejsky
Čísla po kórejsky
Mesiace a ročné obdobia po kórejsky
Nábytok po kórejsky
Miestnosti v dome po kórejsky
Farby po kórejsky
Povahové prídavné mená po kórejsky
Oblečenie po kórejsky
Jazyky po kórejsky
Štáty po kórejsky
Časti tela po kórejsky
Športy po kórejsky
Planéty po kórejsky
Dopravné prostriedky po kórejsky
Živelné pohromy po kórejsky
Svetadiely po kórejsky
Stromy po kórejsky
Rastliny po kórejsky
Korenie po kórejsky
Školské predmety po kórejsky
Počasie po kórejsky
Školské vybavenie po kórejsky
Povolania po kórejsky
Školské pomôcky (r. ž.pl) po kórejsky

Devi essere accedere per pubblicare un commento.