0 Persone piace questo. Metti mi piace!

gracjankujawa gracjankujawa

Uso VocApp da 323 giorni. Ho studiato con VocApp 17 giorni, di cui 0 continui. Ho creato42 lezioni. L'ultima tua visita 2020-09-20 23:03:00.

I miei interessi

inglese, tedesco

Schede create da me


przedmioty szkolne
zawody
shops
Food and drinks
at a concert
zdania
k
higiena
angielski
historia
unit4
porządki
obowiązki szkolne
czynności
pokoje
playing sports
sport kit
hobbies
charity events
Hobbes 2
niemiecki szkoła
przedmioty nauczania
szkoła szkoła szkoła
kolory
formy pożegnania
Samopoczucie
opowiadanie o sobie
zadawanie pytań
cechy
zawody niemiecki
transpoty
miasto
państwa
parsonal belonding
przymiotniki
czynności
unut8
using a computer
ordinal nambers
geografia
klasa6
szkoła

Devi essere accedere per pubblicare un commento.