0 Persone piace questo. Metti mi piace!

ultimate.sk.da ultimate.sk.da

Uso VocApp da 1155 giorni. Ho creato30 lezioni.

I miei interessi

danese

Schede create da me


Dni v týždni v dánčine
Zvieratá v dánčine
Budovy v dánčine
Ovocie v dánčine
Zelenina v dánčine
Obilniny v dánčine
Členovia rodiny v dánčine
Povolanie v dánčine
Nápoje v dánčine
Čísla v dánčine
Mesiace a ročné obdobia v dánčine
Nábytok v dánčine
Miestnosti v dome v dánčine
Farby v dánčine
Povahové prídavné mená v dánčine
Oblečenie v dánčine
Jazyky v dánčine
Štáty v dánčine
Časti tela v dánčine
Športy v dánčine
Planéty v dánčine
Dopravné prostriedky v dánčine
Živelné pohromy v dánčine
Svetadiely v dánčine
Školské vybavenie v dánčine
Stromy v dánčine
Rastliny v dánčine
Korenie v dánčine
Školské predmety v dánčine
Počasie v dánčine

Devi essere accedere per pubblicare un commento.