1 Persona piace questo. Metti mi piace!

iwi10 iwi10

Uso VocApp da 2949 giorni. Ho studiato con VocApp 141 giorni, di cui 0 continui. Ho creato34 lezioni. L'ultima tua visita 2016-10-11 15:43:53.

I miei interessi

norweski, japoński

Schede create da me


Rzeczowniki1
rzeczowniki nieregularne1
czasowniki 1.
czasowniki2
przymiotniki
Rzeczowniki 2
przymiotniki 2
części ciała
ubrania kobiece
ubrania męskie
ubrania dziecięce i różne
buty, torby i biżuteria
czasowniki3
zwroty, zdania
zwroty zdania
różne
zdania3
różne 2
czasowniki 4
zdania i zwroty
zdania i zwroty
zdania i zwroty
familien Dahl
kapittel 3
kapittal 4
KAPITTEL4 /2
kapittel 5
kapittel 5/2
kapittal 6
kapittal 7
kapittal7/2
ny i norge 12A
ny i norge 12B
ny i Norge 12C

Devi essere accedere per pubblicare un commento.