0 Persone piace questo. Metti mi piace!

orygenes orygenes

Uso VocApp da 2807 giorni. Ho studiato con VocApp 15 giorni, di cui 0 continui. Ho creato17 lezioni. L'ultima tua visita 2020-07-19 21:44:59.

Schede create da me


(1) Zwiastowanie (Łk 1,26-38)
Mt 8,5-11
Prolog Ewangelii (Mk 1,1-14)
Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)
Uzdrowienie opętanego (Mk 1,21-28)
01 Intitulatio listu (Ef 1,1-2)
02 Hymn o Trójcy Świętej (Ef 1,3-14)
03 Dziękczynienie (Ef 1,15-23)
Uciszenie burzy (Mk 4,35-41)
próba
Alfabet hebrajski
(2) Strzec prawdziwej Ewangelii (Ga 1,6-10)
Przypowieść o siewcy (Mk 4,1-9)
Wytłumaczenie przypowieści o siewcy (Mk 4,10-20)
Rozmnożenie chleba (Mk 8,1-9)
Pod Cezareą Filipową (Mk 8,27-30)
Przemienienie (Mk 9,2-9)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.