0 Persone piace questo. Metti mi piace!

dorastom dorastom

Uso VocApp da 1853 giorni. Ho studiato con VocApp 176 giorni, di cui 0 continui. Ho creato97 lezioni. L'ultima tua visita 2020-02-08 20:25:53.

I miei interessi

angielski, niemiecki, inglese, tedesco

Schede create da me


niem. Michał
niem. Michał
niem. Michał Kraje i języki
niem. Michał czasowniki
niem. Michał nazwy i opis zawodów
niem. Michał przymiotniki i przysłowki
niem. Michał dane osobowe
niem. Michał unit 3, t: 1,2,3,4,5,6
film
Tale the tales
magazyn englisch
niemiecki prywatny 1
niemiecki słówka 1
niemiecki słówka 2
Norwegian Wood
Renevant
Gramatyka rodzajnik
ENGLISH FILE
film Self/less
słówka niemiecki 3
produkty spożywcze niemiecki
słówka niemiecki 4
niemiecki słówka 5
niemiecki antonimy
niemiecki stopniowanie przymiotników
niem. produkty do jedzenia
niem. DOM
niem. sklepy
niem. dom
niem. słówka
niem. Michał rozdział 4
niem. Michał 5.1
niem. Michał 5.2
niem. Michał 5.3
niem. Michał 5.4 i 5.5
niem. słówka podróże
niem. cechy charakteru
niem. cechy charakteru
ang. EF 1
niem. 29.05
praca angielski
TOTO
gramatyka niem.
angielski 27.10
NEFAsb1A
NEFwb 1A
niem. FEIERN
niem. ALLTAG
NEFsb1B
ANG. PAWEŁ cechy charakteru
niem. 2 Unterwegs 1-2-3
niem. podręcznik
ang. 30.11
ang. 03.11
niem. przymiotniki
niem. Unterwegs 4,5,6
ang. 08.12
ang. 12.12
ang. EF I sb 2A
EF I wb2A
niem. inne słówka
Moja lekcja
niem. 10.01
cechy charakteru ang.
Moja lekcja
NEFsb Family
niem.cz. 3/1 Reservierung
niem. 3/2
niem. 3/3 Traumreise
niem. 3/4 Sommerferien
Moja lekcja
ang. NEF sb p. 12
ang. Moja lekcja
cechy charakteru po niemiecku
opis wygląd po niemiecku
niem. opis ubrań czasowniki
NEF sb p. 28
MONEY
TIPS TO RELAX DURING YOUR FREE TIME
TIPS TO RELAX DURING YOUR FREE TIME!
TIME
ZWROTY ANG.
NEF 3.15
ang. MONEY idiomy
ang. słówka z CZASEM
czasowniki statyczne ang.
zmęczony po angielsku
ang. 02.01.18
NEFAB 4.3
ang. słówka zimowe
niem. 3/ 3
niem. zwroty w rozmowie
wyrażenia zdenerwowania ang.
zwroty potoczne ang.
New English File upper-intermediate 1
ang. 09.08.18
słowka angielski 20.09.18

Devi essere accedere per pubblicare un commento.