0 Persone piace questo. Metti mi piace!

szwedzki1dzien szwedzki1dzien

Uso VocApp da 1816 giorni. Ho creato7 lezioni. L'ultima tua visita 2017-02-08 12:53:24.

I miei interessi

angielski, szwedzki, inglese, svedese

Schede create da me


To już znasz:) - Det känner du redan:)
Osoby - Personer
Czynności - Handlingar
10 słów w 60 sekund - 10 ord i 60 sekunder
Zwroty grzecznościowe - Hövlighet
Nieprzetłumaczalne - Oöversättliga ord
Pytania - Frågor

Devi essere accedere per pubblicare un commento.