0 Persone piace questo. Metti mi piace!

szwedzki2dzien szwedzki2dzien

Uso VocApp da 2634 giorni. Ho creato13 lezioni. L'ultima tua visita 2017-02-08 12:55:17.

I miei interessi

angielski, szwedzki, inglese, svedese

Schede create da me


I, lub, ale, więc... - Och, eller, men, så...
Gramatyka - Grammatik
Przestrzeń - Utrymme
Czas - Tid
Liczba - Ett tal
Być i mieć - Att vara och att ha
Dobre rady - Tips
Rzeczy - Saker
Przydatne zwroty - Användbara fraser
Typowa rozmowa z podręcznika - En typisk konversation ur en textbok
Zaczepiamy ludzi - Att besvära personer
Nauka nowych rzeczy - Att lära sig nya saker
Właściwości - Egenskaper

Devi essere accedere per pubblicare un commento.