0 Persone piace questo. Metti mi piace!

joannagrysztar joannagrysztar

Uso VocApp da 1322 giorni. Ho studiato con VocApp 237 giorni, di cui 5 continui. Ho creato27 lezioni. L'ultima tua visita 2020-10-27 18:30:03.

Schede create da me


postawy
Historia Taekwon-do
angielski szkoła kartkowka 12.10.2017
STARTER 5A Mein Zuhause
Wir gehen aus.
czasowniki rozdzielnie złożone
określenia częstotliwości
czasowniki sprawdzian 07.06.2018
Unidad 5-3
angielski słówka dział 2
dział 4 (1.43)
dział 4 (1.45)
dział 4 (1.48)
Kapitel 2 - pokoje
Kapitel 2 - przyimki miejsca
Kapitel 2 - czasowniki
Kapitel 2 - rodzaje domów
Kapitel 2 - Dativ
Kapitel 2 - rzeczowniki
Kapitel 2 - Przymiotniki i przysłówki
kapitel 3 - państwa
kapitel 3 - państwa
Moja lekcja
środki lokomocji
1/138 sprawdzian 10.05.2019
15CUP
nieregularne 06.10.2020

Devi essere accedere per pubblicare un commento.