0 Persone piace questo. Metti mi piace!

anastazja10031990 anastazja10031990

Uso VocApp da 1755 giorni. Ho studiato con VocApp 409 giorni, di cui 0 continui. Ho creato6 lezioni. L'ultima tua visita 2022-05-06 17:18:31.

I miei interessi

niemiecki, tedesco

Schede create da me


ZAKUPY I USŁUGI - kosmetyki, środki czystości
ZAKUPY I USŁUGI - stacja benzynowa
ŚWIAT PRZYRODY - krajobraz
Szkoła - przedmioty nauczania
Szkoła - oceny
Szkoła - życie szkoły

Devi essere accedere per pubblicare un commento.