0 Persone piace questo. Metti mi piace!

ukrainski1dzien ukrainski1dzien

Uso VocApp da 1743 giorni. Ho creato14 lezioni. L'ultima tua visita 2017-08-10 16:50:42.

I miei interessi

ukraiński

Schede create da me


10 słów w 60 sekund - 10 слів за 60 секунд
To już znasz:) - Це ти вже знаєш:)
Pytania - Питання
Zwroty grzecznościowe - Слова ввічливості
Osoby - Особи
Czynności - Дії
10 słów w 60 sekund - 10 слів за 60 секунд
To już znasz:) - Це ти вже знаєш:)
Pytania - Питання
Zwroty grzecznościowe - Слова ввічливості
Osoby - Особи
Czynności - Дії
Aлфавіт - Alfabet
Фальшіви друзі перекладача - Fałszywi przyjaciele

Devi essere accedere per pubblicare un commento.