1 Persona piace questo. Metti mi piace!

J13 J13

Uso VocApp da 1679 giorni. Ho studiato con VocApp 2 giorni, di cui 0 continui. Ho creato127 lezioni. L'ultima tua visita 2017-12-31 19:20:25.

I miei interessi

angielski, inglese

Schede create da me


12. LICZBY
13. LICZBA ZERO I INNE POJĘCIA
14. DNI TYGODNIA, MIESIĄCE, PORY ROKU, PORY DNIA
15. ŁĄCZNIKI W ZDANIU
16. CZAS, KIEDY SIĘ COŚ ZDARZYŁO
17. PRZYMIOTNIK DZIERŻAWCZY / ZAIMEK DZIERŻAWCZY / ZAIMEK OSOBOWY / ZAIMEK ZWROTNY
18. PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI
19. PRZYSŁÓWKI STANU UMYSŁU - NIE MAJĄ KOŃCÓWKI +ING
20. CZASOWNIKI NIEREGULARNE W PAST SIMPLE / CZAS PRZESZŁY część pierwsza
20. CZASOWNIKI NIEREGULARNE W PAST SIMPLE / CZAS PRZESZŁY część druga
21. LICZEBNIKI PORZĄDKOWE
22. PYTANIA
23. POWITANIA / POŻEGNANIA / ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE
24. KOLORY
3. WŁOSY
3. TWARZ
25. CZŁONKOWIE RODZINY
26. ETAPY ŻYCIA CZŁOWIEKA
27. MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
28. ZWIĄZKI, RELACJE, ZNAJOMOŚCI
29. CODZIENNOŚĆ
30. CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO
31. ZAJĘCIA W CZASIE WOLNYM
32. UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA
33. POGODA
34. PRZEDIMKI I OKREŚLNIKI: SOME, ANY, NO, EVERY
35. RODZAJE DOMÓW I MIESZKAŃ
36. CZĘŚCI DOMU I POMIESZCZENIA
37. WARUNKI MIESZKANIOWE
38. MEBLE I SPRZĘT DOMOWY
39. LOKALIZACJA
40. PYTANIE O DROGĘ - LOKALIZACJE
42. WYNAJMOWANIE MIESZKAŃ
43. PRZYMIOTNIKI - W SZKOLE
44. OSOBY W SZKOLE
45. PRZEDMIOTY SZKOLNE
46. SYSTEM OŚWIATY
47. MIEJSCA, POMIESZCZENIA I PRZEDMIOTY UŻYWANE W SZKOLE
48. EGZAMINY W SZKOLE
49. NAUKA W SZKOLE
50. ZWROTY I CZASOWNIKI - SZKOŁA
51. DIETY - ŻYWIENIE
52. PRZYMIOTNIKI OPISUJĄCE JEDZENIE
53. OPAKOWANIA I OKREŚLANIE ILOŚCI
54. POSIŁKI W CIĄGU DNIA
55. PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW
56. ZASTAWA STOŁOWA ORAZ POTRZEBNE RZECZY W KUCHNI
56. OWOCE
57. WARZYWA
58. MIĘSO I RYBY
59. PRODUKTY ZBOŻOWE I NABIAŁ
60. SŁODYCZE I PRZEKĄSKI
61. PRZYPRAWY I DODATKI
62. NAPOJE
63. POTRAWY
64. LOKALE GASTRONOMICZNE
65. RODZAJE SKLEPÓW
66. USŁUGI
67. BANKI, ŚRODKI PŁATNICZE, PIENIĄDZE
68. W SKLEPIE
69. KUPOWANIE UBRAŃ
70. OKAZJE W SKLEPACH
71. SKŁADANIE REKLAMACJI
72. REKLAMA I HANDEL
73. FILM
74. TEATR
75. TELEWIZJA
76. GAZETA
77. MUZYKA
78. SZTUKI PLASTYCZNE
79. PRZYMIOTNIKI OPISUJĄCE DZIEŁA
80. LITERATURA
81. CZASOWNIKI - KULTURA
82. NARZĄDY WEWNĘTRZNE
83. DŁOŃ I STOPA - CZĘŚCI CIAŁA
84. CHOROBY
85. PRZEZIĘBIENIE
86. URAZY I WYPADKI
87. SAMPOOCZUCIE
88. LECZENIE
89. PIERWSZA POMOC
90. SŁUŻBA ZDROWIA
91. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I UZALEŻNIENIA
92. HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
93. ŚRODKI TRANSPORTU
94. PODRÓŻOWANIE
95. NA LOTNISKU
96. NA PERONIE I NA STATKU
97. SAMOCHÓD
98. ZAKWATEROWANIE
99. WAKACJE I ZWIEDZANIE
100. PODRÓŻE ZAGRANICZNE
101. WYPADKI
102. SPORT - OSOBY - DYSCYPLINY
103. SPORT - CZASOWNIKI I PRZYMIOTNIKI
104. SPORT - ZWROTY
105. MIEJSCA I SPRZĘT SPORTOWY
106. WYDARZENIA SPORTOWE
107. KRAJOBRAZ
107. ROŚLINOŚĆ
108. ZWIERZĘTA
109. ZWIERZĘTA - CZASOWNIKI I INNE
110. ZAWODY
111. PRZYMIOTNIKI OPISUJĄCE PRACĘ
112. PRACA I PIENIĄDZE
113. W POSZUKIWANIU PRACY
114. PRACOWNICY I PRACA
115. URLOPY, ZWOLNIENIA I BRAK ZATRUDNIENIA
116. PRACA DORYWCZA
117. PRACA - RÓŻNE ZWROTY
118. NAUKOWCY I DZIEDZINY NAUKI
119. NAUKI PRZYRODNICZE
120. KOMPUTER
121. TECHNIKA I OBSŁUGA URZĄDZEŃ
122. AWARIE
123. BADANIA I ODKRYCIA NAUKOWE
125. KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I KATASTROFY
126. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
130. W PAŃSTWIE
131. CZASOWNIKI, PRZYMIOTNIKI I ZWROTY - PAŃSTWO
132. PRZESTĘPCZOŚĆ
133. PRZESTĘPCZOŚĆ - CZASOWNIKI I ZWROTY
134. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
135. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - CZASOWNIKI I ZWROTY
136. KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE I POLITYKA SPOŁECZNA
137. GOSPODARKA
2. BUDOWA CIAŁA

Devi essere accedere per pubblicare un commento.