0 Persone piace questo. Metti mi piace!

matizieloneucho matizieloneucho

Uso VocApp da 1241 giorni. Ho studiato con VocApp 42 giorni, di cui 0 continui. Ho creato58 lezioni. L'ultima tua visita 2021-04-24 13:02:06.

I miei interessi

angielski, inglese, spagnolo

Schede create da me


18.01.30 - ciało
18.02.10 - like
18.02.14 - czynności szkolne
18.02.14 - małe zwierzęta
18.03.18 Have you got?
18.04.22 jedzenie
18.04.22 ubrania
18.02.14 - przybory szkolne
18.02.01 - zwierzęta
18.03.18 family
18.02.01 - zmysły
18.02.01 - zabawki
18.01.30 - jedzenie
18.10.14 dni tygodnia
18.10.14 liczby 11-20
18.10.14 na, w, obok, pod, za
18.10.21 wyposażenie domu
18.10.21 przygotowanie do sprawdzianu
18.10.28 zwierzątka
18.10.28 czy ona ma...?
19.01.16 - Have got +
19.02.17 - Unit 3 ubrania - słówka
19.02.17 - Unit 3 Ja noszę spodnie
19.02.17 - Unit 3 - Pory roku
19.05.13 - Unit 4 - gry i zabawy
19.05.13 - Unit 4 - nazwy pomieszczeń
19.05.13 - Unit 4 - Czy ty chcesz grać / Ty możesz grać
19.09.15 - dni tygodnia
19.09.15 - miesiące
19.09.15 - pory roku
19.09.16 - When is your birthday?
19.09.25 - wolny czas czynności
Moja lekcja
Moja lekcja
20.03.01 umiejscowienie (in, on, next to...)
20.09.21 słówka
20.11.15 - Unit 1 - 1.3 Countries
20.11.15 - Unit 1 - 1.2
20.11.15 - Unit 1 - 1.3 słówka cz. 2
20.11.17 - Unit 1 - 1.4
20.11.17 Unit 1 - 1.5-1.6
4. Have, has, our, your
LESSON 5.2 Wyrażenia z czasownikami make, play, ride
LESSON 4.5
LESSON 4.4 Przepraszanie
LESSON 4.3
LESSON 4.2 Części ciała
LESSON 4.1 Twarz
LESSON 5.3
LESSON 5.4
LESSON 5.5
LESSON 5.6
LESSON 6.1 Daily activities
LESSON 6.2 Out of class
LESSON 6.3 Days of the week
LESSON 6.4 Telling the time
LESSON 6.5 Months
LESSON 6.6

Devi essere accedere per pubblicare un commento.