Usłyszane 127 23.07.2020

 0    21 schede    Monika Cz.
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Zwolnili 100 osób.
inizia ad imparare
Ze hebben 100 mensen ontslaan.
Został zwolniony.
inizia ad imparare
Hij is ontslagen.
Czy to duża różnica w stosunku do...
inizia ad imparare
Is het een groot verschil van...
Ludzie koncentrują się na...
inizia ad imparare
Mensen zijn gericht op...
zasady ruchu drogowego
inizia ad imparare
de verkeersregels
nawiązać kontakt wzrokowy
inizia ad imparare
oogcontact maken
jaki rodzaj pracy wykonujesz?
inizia ad imparare
wat voor werk doe je?
Dlatego musiałem rzucić pracę.
inizia ad imparare
Daarom moest ik mijn baan opzegen.
Dbam o swój ogród
inizia ad imparare
Ik verzorg mijn tuin.
Dbałam o swój ogród.
inizia ad imparare
Ik heb mijn tuin verzorgd.
Mieszkam w Son en Breugel, przedtem mieszkałam w Eindhoven
inizia ad imparare
Ik woon in Son en Breugel, hiervoor wonde ik in Eindhoven
Poprzednio
inizia ad imparare
Voorheen
Został zwolniony z VDB i pracuje teraz w van happen.
inizia ad imparare
Hij was ontslagen bij VDB en werkt nu bij van happen.
zeskanowana
inizia ad imparare
ingescand
ordery piętrowanie
inizia ad imparare
zendingen stapelen
Czy twoja przesyłka może być sztaplowana?
inizia ad imparare
Kan je zending gestapeld worden?
Dam ci jeszcze znać.
inizia ad imparare
Ik laat het je nog weten.
Czy już wiadomo, o której to zostanie odebrane?
inizia ad imparare
Is het al bekend hoe laat deze ongeveer opgehaald gaan worden?
kolumna
inizia ad imparare
de Kolom
Ile łącznie jest potrzebnych?
inizia ad imparare
Hoe veel zijn er in totaal nodig?
aplikować
inizia ad imparare
toepassen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.