użyteczne zwroty 1

 0    19 schede    tokatiz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie unikaj udzielania odpowiedzi na pytania nauczyciela!
inizia ad imparare
Don't avoid answering teacher's questions!
Oni zobowiązali się (zaoferowali) że nam pomogą z przeprowadzką
inizia ad imparare
They offered to help us with moving the house
Nie mam nic przeciwko mieszkaniu w tym bloku
inizia ad imparare
I don’t mind living in this block of flats
Kumpel obiecał, że przyniesie odtwarzacz mp3 na imprezę (grilla)
inizia ad imparare
A buddy promised to bring an mp3 player to the party (barbecue)
Ona rozpatruje podjęcie nowej pracy
inizia ad imparare
She is considering taking up a new job
Oni mają nadzieję zacząć podróżować w przyszłym roku
inizia ad imparare
They hope to start traveling next year
Zdecydowałem, że nauczę się angielskiego w tym roku.
inizia ad imparare
I decided to learn English this year.
Czy masz coś przeciwko paleniu papierosów?
inizia ad imparare
Do you mind smoking?
Zatrzymajmy się aby popodziwiać ten piękny widok
inizia ad imparare
Let's stop to admire this beautiful view
Oni zapomnieli kupić koledze z pracy prezent urodzinowy
inizia ad imparare
They forgot to buy a colleague a birthday present
Zaplanowaliśmy wycieczkę dookoła świata w lecie 2020.
inizia ad imparare
We planned a trip around the world for summer 2020.
Ona obiecała, że przyjedzie na imprezę
inizia ad imparare
She promised to come to the party
Zdecydowaliśmy się pojechać na Bahamy
inizia ad imparare
We decided to go to the Bahamas
Uwielbiam podróżować za granicę
inizia ad imparare
I love traveling abroad
Nie mogę znieść ludzi, którzy głośno rozmawiają przez telefon
inizia ad imparare
I can't stand people talking loudly on the phone
Szwagier zatrzymał się, aby zapalić
inizia ad imparare
The brother-in-law stopped to smoke
Przestań palić!
inizia ad imparare
Stop smoking!
Nie pamiętam dzwonienia do niej (kiedy do niej dzwoniłem)
inizia ad imparare
I don't remember calling her (when I called her)
Pamiętaj, żeby zadzwonić do cioci!
inizia ad imparare
Remember to call your aunt!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.