Veiklos - Activités

 0    30 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
būti
Malonu būti čia.
inizia ad imparare
être
C'est sympa d'être ici.
turėti
Neturiu pinigų.
inizia ad imparare
avoir
Je n'ai pas d'argent.
norėti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek antrą asmenį.
Ko norėtumei?
inizia ad imparare
vouloir
Qu'est-ce que tu veux?
turėti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek antrą asmenį.
Turi nusipirkti bilietą.
inizia ad imparare
devoir
Tu dois acheter un billet.
galėti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek antrą asmenį.
Gal galėtum man padėti?
inizia ad imparare
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
duoti
Gal galėtum duoti 5 eurus?
inizia ad imparare
donner
Est-ce que tu peux me donner 5 euros?
eiti
Noriu ten eiti pėsčiomis.
inizia ad imparare
aller
Je veux y aller à pied.
mėgti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek trečią asmenį.
Man tai patinka.
inizia ad imparare
aimer
J'aime ça.
daryti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek antrą asmenį.
Ką veiksi vakare?
inizia ad imparare
faire
Qu'est-ce que tu fais le soir?
žinoti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek antrą asmenį.
Nežinau.
inizia ad imparare
savoir
Je ne sais pas.
ieškoti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek trečią asmenį.
Ieškau išėjimo.
inizia ad imparare
chercher
Je cherche la sortie.
valgyti
Norėčiau suvalgyti kažką tipiško šiam regionui.
inizia ad imparare
manger
Je voudrais manger quelque chose typique de cette région.
gerti
Nori išgerti vyno?
inizia ad imparare
boire
Veux-tu boire du vin?
miegoti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo vienaskaitos liepiamąją nuosaką, tačiau lietuvių kalboje šis išsireiškimas naudojamas kitaip.
Gero miego.
inizia ad imparare
dormir
Dors bien.
lankyti
Rytoj lankysimės senamiestyje.
inizia ad imparare
visiter
Demain nous visiterons la vieille ville.
gauti
Mėgstu gauti dovanas.
inizia ad imparare
recevoir
J'aime recevoir des cadeaux.
naudoti
Mūsų programą lengva naudoti.
inizia ad imparare
utiliser
Notre programme est facile à utiliser.
matyti
Vakar buvau bare ir tavęs nemačiau.
inizia ad imparare
voir
J'ai été au pub hier et je ne t'ai pas vu.
atvykti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek trečią asmenį.
Iš kur atvykai?
inizia ad imparare
venir
Tu viens d'où?
kalbėti
Ar kalbi angliškai?
inizia ad imparare
parler
Est-ce que tu parles anglais?
šnekėti
Kitas naudojamas išsireiškimas: "parler au chef"
Norėčiau pašnekėti su vadovu.
inizia ad imparare
parler
Je voudrais parler avec le chef.
sakyti
Noriu tau kai ką pasakyti.
inizia ad imparare
dire
Je veux te dire quelque chose.
kainuoti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek trečią asmenį.
Kiek kainuoja alus?
inizia ad imparare
coûter
La bière coûte combien?
pirkti
Norėčiau nusipirkti buteliuką vandens.
inizia ad imparare
acheter
Je voudrais acheter une bouteille d'eau.
sumokėti
Kas už tai sumokės?
inizia ad imparare
payer
Qui va payer pour cela?
skolinti
Kitas naudojamas išsireiškimas: "Puis-je emprunter ton livre?"
Ar galiu pasiskolinti tavo knygą?
inizia ad imparare
emprunter
Est-ce que je peux emprunter ton livre?
skolinti
Taip pat reiškia "duoti".
Neskolinsiu tau savo dantų šepetėlio.
inizia ad imparare
prêter
Je ne te prêterai pas ma brosse à dents.
uždaryti
Galėtum uždaryti langą?
inizia ad imparare
fermer
Peux-tu fermer la fenêtre?
atidaryti
Pavyzdyje naudojama veiksmažodžio forma nurodo tiek pirmą, tiek trečią asmenį.
Kelintą valandą atsidaro bankas?
inizia ad imparare
ouvrir
À quelle heure la banque ouvre-t-elle?
žiūrėti
Tau patinka žiūrėti filmus?
inizia ad imparare
regarder
Aimes-tu regarder des films?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.