vocabulary 4

 0    39 schede    weronikabojes
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uzależnienie. nałogowiec. uzależniający / uzależniony. uzależnić się
inizia ad imparare
addiction. addict. addictive/addicted. to become addicted
Reklama. człowiek ogłaszający. reklamowane. reklamować
inizia ad imparare
advertisement. advertiser. advertised. advertise
Rada. doradca. doradczy. doradzać
inizia ad imparare
advice. adviser. advisory. advise
analiza. analityk. analityczny. analizować
inizia ad imparare
analysis. analyst. analytical. analyse
podanie. petent. zastosować
inizia ad imparare
application. applicant. apply
lekkoatletyka. sportowiec. atletyczny
inizia ad imparare
athletics. athlete. athletic
zawody. konkurent. niekonkurencyjne. rywalizować
inizia ad imparare
competition. competitor. uncompetitive. compete
przestępstwo. kryminalista. kryminalista. popełnić przestępstwo
inizia ad imparare
crime. criminal. criminal. to commit a crime
krytyka. krytyk. bezkrytyczny. krytykować
inizia ad imparare
criticism. critic. uncritical. criticise
śmierć. śmierć. nie żyje. umierać
inizia ad imparare
death. the dead. dead. die
gospodarka. ekonomista ekonomiczny. oszczędność
inizia ad imparare
economy. economist economic. economise
zatrudnienie. pracodawca / ee. bezrobotny. zatrudniać
inizia ad imparare
employment. employer/ee. unemployed. employ
finanse. finansista. budżetowy. finanse
inizia ad imparare
finance. financier. financial. finance
przyjaźń. przyjaciel. przyjazny. nawiązywać przyjaźnie / zaprzyjaźnić się
inizia ad imparare
friendship. friend. friendly. make friends/befriend
historia. historyk. historyczny / historyczny
inizia ad imparare
history. historian. historic/historical
przemysł. przemysłowiec. przemysłowy. industrialise
inizia ad imparare
industry. industrialist. industrial. industrialise
wynalazek. wynalazca. wynalazczy. wymyślać
inizia ad imparare
invention. inventor. inventive. invent
dochodzenie. badacz. badawczy. zbadać
inizia ad imparare
investigation. investigator. investigative. investigate
zarządzanie. menedżer. kierowniczy. zarządzanie / zarządzanie
inizia ad imparare
management. manager. managerial. management/manage
matematyka. matematyk. matematyczny
inizia ad imparare
mathematics. mathematitician. mathematical
muzyka. muzyk. musical. komponować muzykę
inizia ad imparare
music. musician. musical. to compose music
negocjacja. negocjator. do negocjacji / -iated. negocjować
inizia ad imparare
negotiation. negotiator. negotiable/-iated. negotiate
optymizm. optymista. optymistyczny.
inizia ad imparare
optimism. optimist. optimistic.
organizacja. organizator. zdezorganizowany. zorganizować
inizia ad imparare
organisation. organiser. disorganised. organise
sfotografować. fotograf. fotograficzny. sfotografować
inizia ad imparare
photograph. photographer. photographic. photograph
poezja. poeta. poetycki. pisać poezję
inizia ad imparare
poetry. poet. poetic. to write a poetry
Polityka. polityk. polityczny. politykować
inizia ad imparare
politics. politician. political. politicise
zanieczyszczenie. zanieczyszczający. zanieczyszczony. zanieczyszczać
inizia ad imparare
pollution. polluter. polluted. pollute
ćwiczyć. praktykujący. niepraktyczny. ćwiczyć
inizia ad imparare
practice. practicioner. impractical. practise
produkt / produkcja. producent. wytworzony. produkować
inizia ad imparare
product/production. producer. produced. produce
zysk. spekulować. nierentowny. zysk
inizia ad imparare
profit. profiteer. unprofitable. profit
rzeczywistość / realizm. realista. nierealistyczne. realizować
inizia ad imparare
reality/realism. realist. unrealistic. realise
nauka. naukowiec. nienaukowy.
inizia ad imparare
science. scientist. unscientific.
przeżycie. niedobitek. przeżycie. przetrwać
inizia ad imparare
survival. survivor. surviving. survive
symbolizm. symbol / symbolista. symboliczny. symbolizować
inizia ad imparare
symbolism. symbol/ symbolist. symbolic. symbolise
terroryzm / terroryzm. terrorysta. terrorysta. terroryzować
inizia ad imparare
terror/ terrorism. terrorist. terrorist. terrorise
kradzież. złodziej. skradziony. kraść
inizia ad imparare
theft. thief. stolen. steal
trening. trener / -ee. niedoświadczony. pociąg
inizia ad imparare
training. trainer/-ee. untrained. train
posługiwać się. użytkownik. użyteczne / bezużyteczne / używane. posługiwać się
inizia ad imparare
use. user. useful/ useless/used. use

Devi essere accedere per pubblicare un commento.