Vocabulary Bank: science and technology

 0    73 schede    anastazjajulia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sztuczna inteligencja
inizia ad imparare
Artificial Intelligence
inżynieria biomedyczna
inizia ad imparare
biomedical engineering
cybernetyka
inizia ad imparare
cybernetics
genetyka
inizia ad imparare
genetics
inżynieria genetyczna
inizia ad imparare
genetic engineering
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
stop
inizia ad imparare
alloy
przyciągnąć
inizia ad imparare
attract
korzystny
inizia ad imparare
beneficial
komórki
inizia ad imparare
cell
białe krwinki krwi
inizia ad imparare
White blood cells
prąd elektryczny
inizia ad imparare
electric current
odpady
inizia ad imparare
debris
gęstość
inizia ad imparare
density
podwójna spirala
inizia ad imparare
double helix
energooszczędny
inizia ad imparare
energy-saving
równanie
inizia ad imparare
equation
badać koncepcję
inizia ad imparare
explore an idea
wzór
inizia ad imparare
formula
geny
inizia ad imparare
genes
terapia genowa
inizia ad imparare
gene therapy
badać
inizia ad imparare
to investigate
wystrzelić rakietę w kosmos
inizia ad imparare
launch a rocket
pojazd kosmiczny
inizia ad imparare
spacecraft
masa
inizia ad imparare
mass
materia
inizia ad imparare
matter
cząsteczka
inizia ad imparare
molecule
jądro
inizia ad imparare
nucleus
sterować zdalnie
inizia ad imparare
operate remotely
przeszczep organów
inizia ad imparare
organ transplant
zjawisko
inizia ad imparare
phenomenon
badania
inizia ad imparare
research
krążyć wokół Słońca
inizia ad imparare
revolve around the Sun
przełom naukowy
inizia ad imparare
scientific breakthrough
statek kosmiczny
inizia ad imparare
space shuttle
probówka
inizia ad imparare
A test tube
szczepionka
inizia ad imparare
vaccine
promieniowanie rentgenowskie
inizia ad imparare
X-ray
lornetka
inizia ad imparare
binoculars
malakser
inizia ad imparare
Food Processor
kolej dużych prędkości
inizia ad imparare
high-speed rail link
supernowoczesny
inizia ad imparare
hi-tech
sztuczny
inizia ad imparare
man-made
wkładać wtyczkę do kontaktu
inizia ad imparare
plug
przenośne radio
inizia ad imparare
wind-up radio
tworzyć wykresy
inizia ad imparare
create charts
tworzyć tabelę
inizia ad imparare
create grid
przyrząd
inizia ad imparare
device
silnik
inizia ad imparare
an engine
gniazdko
inizia ad imparare
socket
przełącznik
inizia ad imparare
switch
wyciągnąć wtyczkę
inizia ad imparare
unplug
rozładowana bateria
inizia ad imparare
flat battery
wadliwy
inizia ad imparare
faulty
awaria, zepsuć się
inizia ad imparare
crash
pokrywka
inizia ad imparare
lid
złośliwy
inizia ad imparare
malware
podnieść pokrywkę
inizia ad imparare
lift the lid
przestarzały
inizia ad imparare
obsolete
zdjąć obudowę
inizia ad imparare
Remove the cover
zmieniać wtyczkę
inizia ad imparare
rewire the plug
rzeczywistosc rozszerzona
inizia ad imparare
Augmented reality
kopia zapasowa
inizia ad imparare
backup
przeglądać
inizia ad imparare
to browse
generowany komputerowo
inizia ad imparare
computer generated
dane statystyczne
inizia ad imparare
statistical data
baza danych
inizia ad imparare
database
wkładać
inizia ad imparare
insert
podkładka
inizia ad imparare
mat
przewijać
inizia ad imparare
scroll
wyszukiwarka
inizia ad imparare
a search engine
ulepszyć
inizia ad imparare
upgrade
arkusz kalkulacyjny
inizia ad imparare
calculation sheet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.