wazne i ciekawe 2

 0    52 schede    piotrcichowlas
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
już
Kiedy Martin wrócił do redakcji gazety, była już czwarta
inizia ad imparare
already
When Martin got back to the newspaper office it was already four o’clock.
pomachał do niego
Pomachała mu, zapraszając go do środka
inizia ad imparare
waved for him
She waved for him to come in.
od, ponieważ, skoro
Ponieważ jest to miasteczko uniwersyteckie, sporo piszemy o nauce.
inizia ad imparare
since
Since this is a university town we write quite a lot on science.
nadążyć za
On jest na czasie z najnowszymi wydarzeniami
inizia ad imparare
keep up with
he keeps up on the latest developments.
rozczarowany
Martin był nieco rozczarowany
inizia ad imparare
disappointed
Martin was a bit disappointed
on raczej
Wolałbym zostać
inizia ad imparare
he rather
I'd rather stay
był zachwycony
Gdy dotarli do restauracji tego wieczora, był jednak zachwycony
inizia ad imparare
he was delighted
When they got to the restaurant, that evening, however, he was delighted.
przewidywany
Był młodszy, niż Martin się spodziewał.
inizia ad imparare
expected
He was younger than Martin had expected.
związane w kucyk
Miał długie włosy związane w kucyk.
inizia ad imparare
tied in the ponytail
He had long hair tied in a ponytail
mimo że / chociaż
inizia ad imparare
although
przynajmniej / co najmniej
Przynajmniej taki mam plan.
inizia ad imparare
at least
At least that’s my plan.
skinął z aprobatą głową
inizia ad imparare
nodded approvingly
w wyraźny sposób
inizia ad imparare
clearly
temat, sprawa
Wielką sprawą jest bio-nauka, zwłaszcza inżynieria genetyczna.
inizia ad imparare
topic
The big topic is bio-science, especially genetic engineering.
wycieki
Odkryli, że niektóre z tych małych, sprytnych robaczków mogą nawet zjeść wycieki oleju
inizia ad imparare
spills
They have discovered that some of these clever little bugs can even eat up oil spills.
najnowocześniejsza technologia
W zasadzie to nie tylko medycyna. To najnowocześniejsza biologia.
inizia ad imparare
cutting edge technology
In fact it’s not just medicine. It’s cutting edge biology
Badania, badacze
Mam szczęście, że znam sporo naukowców od fizyki i chemii również –nie tylko biologii
inizia ad imparare
researches
I’m lucky enough to know quite a lot of the researchers in physics and chemistry too - not just in biology.
Mam szczęście
inizia ad imparare
I'm lucky enough
kijanki
Jeden z naukowców, którego znam, pracuje z salamandrami i kijankami – dziećmi żab.
inizia ad imparare
tadpoles
One of the researchers I know is working with salamanders and tadpoles – baby frogs.
członki, konczyny
Obie grupy mają gen, który pozwala im wyhodować nowe kończyny – nogi i ręce.
inizia ad imparare
limbs
Both of them have a gene that enables them to grow new limbs – legs and arms.
wystarczająco
inizia ad imparare
sufficiently
nie do odróżnienia
Każda wystarczająco zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii
inizia ad imparare
indistinguishable
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic!”
przewidział
Przepowiedział satelity komunikacyjne, na długo zanim stały się rzeczywistością
inizia ad imparare
he predicted
He predicted communication satellites long before they became reality
poradzić sobie z czymś
Zastanawiam się czasem, jak nasz mózg z epoki kamienia poradzi sobie z epoką technologiczną!
inizia ad imparare
i cope with
I sometimes wonder how our Stone Age brain will cope with a Technical Age future!
jeszcze bardziej
inizia ad imparare
even more
wyrafinowany
Możemy wymyślać coraz bardziej zaawansowaną broń.
inizia ad imparare
sophisticated
We can invent ever more sophisticated weapons
Sztuczna inteligencja
sztuczna inteligencja czy roboty stają się coraz bardziej zaawansowane
inizia ad imparare
artifical intelligence
Artificial Intelligence and robots are getting more and more sophisticated.
Myśliwy zbieracz
my wciąż jesteśmy myśliwymi-zbieraczami z natury
inizia ad imparare
hunter gatherer
But we are still hunter gatherers by nature!
skinąć głową
inizia ad imparare
to nod, nodded
kłaniać
inizia ad imparare
to bow
zdumiony, zaskoczony
inizia ad imparare
astonished, amazed
wskazać
inizia ad imparare
indicate
zaciskać usta
inizia ad imparare
purse
dygać
inizia ad imparare
bob
grzywka
inizia ad imparare
fringe, forelock
rygorystycznie, ścisle,
inizia ad imparare
strictly, strictly speaking
co najmniej
potrzebuje co najmniej tydzień
inizia ad imparare
at least
I need at least a week
stosownie ubrany
inizia ad imparare
accordingly dressed
z aprobatą
inizia ad imparare
approvingly
przypadkowo, celowo, w końcu
inizia ad imparare
accidentally, deliberately, eventually
średniozaawansowany, wymagający
inizia ad imparare
intermediate, demanding
przewidzieć, aby zapobiec, udawać
inizia ad imparare
to foresee, to prevent, to pretend
angażować, konstruować, ewoluować
inizia ad imparare
to involve, to construct, to evolve
stopić się, zamrozić
inizia ad imparare
to melt, to freeze
rozpuszczać
inizia ad imparare
to dissolve
zmniejszenie / spadek
inizia ad imparare
drop
analizowane, analizowane,
inizia ad imparare
analysed, to analyse,
lubić coś
inizia ad imparare
to be keen on something
jezyk ojczystysty
inizia ad imparare
mother tongue
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school
stawka, wskaźnik
inizia ad imparare
rate
nie mam nic przeciwko
Nie miałem nic przeciwko uczeniu się chemii i fizyki.
inizia ad imparare
i dont mind
I didn’t mind learning chemistry and physics

Devi essere accedere per pubblicare un commento.