Without a job

 0    43 schede    idawesolowska2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
absolwent szkoły
inizia ad imparare
graduate School
bez pracy
inizia ad imparare
out-of-work
niewykwalifikowany
inizia ad imparare
unskilled
szkolenie specjalistyczne
inizia ad imparare
specialist training
wiedza specjalistyczna
inizia ad imparare
expertise
bezwartościowy
inizia ad imparare
worthless
widoki na przyszłość, perspektywy
inizia ad imparare
prospects
kopalnia
inizia ad imparare
mine
obniżyć podatki
inizia ad imparare
reduce taxes
cel w życiu
inizia ad imparare
purpose in life, aim in life
przeciwdziałać
inizia ad imparare
counteract
bezrobotny
inizia ad imparare
jobless
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
utrzymywać, wspierać
inizia ad imparare
to support
być na zasiłku
inizia ad imparare
to be on the dole
związać koniec z końcem
inizia ad imparare
to make ends meet
bieda
inizia ad imparare
poverty
ułatwiać
inizia ad imparare
facilitate
wyobcowany
inizia ad imparare
alienated
wejść w konflikt z prawem
inizia ad imparare
to come into conflict with the law
długoterminowy
inizia ad imparare
long-term
zwolnienia
inizia ad imparare
lay-offs
zwolnić
inizia ad imparare
to sack
Opłacalność, wydajność
inizia ad imparare
cost-effectiveness
rosnące szeregi
inizia ad imparare
growing ranks
obniżyć podatki
inizia ad imparare
to lower taxes
korzystny
inizia ad imparare
favourable
dać zatrudnienie
inizia ad imparare
to give employment
kurs przekwalifikowujący
inizia ad imparare
retraining course
środki
inizia ad imparare
measures
otwarcie, wakat
inizia ad imparare
opening, vacancy
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit
walczyć z bezrobociem
inizia ad imparare
to tackle unemployment
rosnąca stopa bezrobocia
inizia ad imparare
rising rate of unemployment
wylać (z pracy)
inizia ad imparare
to fire
zwolnić
inizia ad imparare
to dismiss
zwolnić
inizia ad imparare
to make redundant
zwolnienie z pracy (w przypadku nadmiaru zatrudnienia)
inizia ad imparare
redundancy
przymusowe zwolnienia
inizia ad imparare
compulsory redundancy
rekrutacja
inizia ad imparare
recruitment
pracownik fizyczny
inizia ad imparare
a blue collar worker
pracownik umysłowy
inizia ad imparare
white-collar worker
biuro pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
jon centre

Devi essere accedere per pubblicare un commento.