Work - Business

 0    29 schede    mariuszkosinski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
profity
dodatki w pracy
inizia ad imparare
perks
Najniższa płaca krajowa
inizia ad imparare
The lowest domastic wage
urzędnik
inizia ad imparare
a clerk
ulotka
inizia ad imparare
a leaflet
Czy jestem odpowiednią osobą do rozmowy na temat zarobków?
inizia ad imparare
Am I the right person to talk about earnings?
Interesuje mnie przedział zarobków od 8 do 10 tysięcy pln.
inizia ad imparare
I am interested in a payout range of 8 to 10 thousand PLN.
oszczędny, gospodarny
inizia ad imparare
frugal, thrifty
oszczędny
inizia ad imparare
economical
przetwarzanie złomu
inizia ad imparare
scrap processing
przestrzegać zasad
inizia ad imparare
follow the rules
Odpowiadam za ten dział
inizia ad imparare
I am responsible for this department
najwcześniej
inizia ad imparare
at the earliest
wojenny
inizia ad imparare
martial
założyć
Założyłem własną firmę.
inizia ad imparare
to found, to establish
I founded my own business.
ostra konkurencja
inizia ad imparare
fierce competition
Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem.
inizia ad imparare
I am a mechanical engineer by profession.
księgowość, rachunkowość
inizia ad imparare
bookkeeping, accounting
liczebność
inizia ad imparare
countancy
zarządzać firmą
inizia ad imparare
to manage a company
Jestem spłukany
inizia ad imparare
I'm broke
dochód
inizia ad imparare
income
godność
inizia ad imparare
dignity
Przemyśl to.
inizia ad imparare
Think it over
Musiałbym się do tego przyzwyczaić
inizia ad imparare
I would have to get used to it
dyspozycyjny, elastyczny
inizia ad imparare
disposable, flexible
ledwo co, prawie wcale
inizia ad imparare
barely, hardly
VAT; podatek od wartości dodanej
inizia ad imparare
VAT; value added tax
spełnienie, zgodność
inizia ad imparare
compliance
skarga
Nie mogę narzekać
inizia ad imparare
complaint
I can't complain

Devi essere accedere per pubblicare un commento.