WOS: Pańśtwo

5  2    22 schede    Daka34
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Państwo Federacyjne
inizia ad imparare
Każdy region ma swoje prawo
Państwo Unitarne
inizia ad imparare
W państwie obowiązuje jedno prawo
Suwerenność
inizia ad imparare
Niezależność
Funkcje Państwa: wewnętrzne
inizia ad imparare
funkcja prawodawcza, funkcja administracyjna, funkcja porządkowa, funkcja kulturalno oświatowa, funkcja socjalna, funkcja gospodarcza
Funkcje Państwa: zewnętrzne
inizia ad imparare
kontakty międzynarodowe, obrona granic
Ustrój polityczny
inizia ad imparare
sposób sprawowania władzy
Ustroje polityczne demokracja
inizia ad imparare
obywatele mają wpływ na decyzje o funkcjonowaniu państwa
Ustroje polityczne autorytaryzm
inizia ad imparare
władza obywateli może być ograniczona przez rządzących
Ustroje polityczne totalitaryzm
inizia ad imparare
obywatele nie mają wpływu na decyzje o funkcjonowaniu państwa, wpływ mają tylko rządzący
Państwa: totalitarne, autorytarne, demokratyczne
inizia ad imparare
każde państwo ma swój ustrój polityczny
system prezydencki
inizia ad imparare
władze ma prezydent a rząd pełni funkcję pomocniczą
system parlamentarny
inizia ad imparare
prezydent ma ograniczoną władze, większą władzę ma rząd i parlament
Każdy żyjący w demokratycznym kraju ma prawo:
inizia ad imparare
prawo do życia, prawo wolności i własności <--- to są prawa człowieka
Demokracja Pośrednia
inizia ad imparare
Przedstawiciele wybrani przez obywatelów decydujący za nich np: w sprawie podatków
Demokracja Bezpośrednia
inizia ad imparare
Rola władz państwowych ogranicza się do postanowień obywatelów
Wady Demokracji
inizia ad imparare
Państwo źle rządzone przez rząd
Zalety Demokracji
inizia ad imparare
wolność słowa, równość itp.
Aktywny Obywatel
inizia ad imparare
To taki, który pomaga bliźnim np: zakłada fundacje pomocy chorym
1. Sektor pierwszy 2. Sektor drugi 3. Sektor trzeci
inizia ad imparare
1. organizacje i instytucje państwowe 2. firmy o przedsiębiorstwa prywatne 3. organizacje pozarządowe (non profit(dosłownie: nie dla zysku))
Organizacje Pozarządowe: 1. Fundacja 2. Stowarzyszenie
inizia ad imparare
1. Realizuje cel określony przez założyciela 2. Realizuje cele określone przez przez członków
Demagog
inizia ad imparare
osoba, która składa obietnice bez pokrycia
Populizm
inizia ad imparare
Politycy składają obietnice (najczęściej takie, których nie spełnią) aby uzyskać poparcie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.