Wsp.Ap. okres zw. Ef 4-1-18

 0    43 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ephesians
inizia ad imparare
Efezjan
live
inizia ad imparare
żyć, mieszkać, na żywo
life
Life is short.
inizia ad imparare
życie
Życie jest krótkie.
measures up
inizia ad imparare
zmierzyć się, sporostać
measure
We have to take drastic measures.
inizia ad imparare
mierzyć
Musimy zastosować drastyczne działania.
preserve
inizia ad imparare
ochraniać, zachowywać, konserwa, konfitura
baptism
inizia ad imparare
chrzest
proportion
inizia ad imparare
stosunek, proporcja, odsetek
go up
inizia ad imparare
wchodzić
height, heights
inizia ad imparare
wysokość, wysokości
captive, captives
inizia ad imparare
jeniec, niewolnik, pojmany, uwięziony, w niewoli
above
Our office is above the hairdresser’s.
inizia ad imparare
powyżej, nad, u góry
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
beyond
inizia ad imparare
poza
evangelist, evangelists
inizia ad imparare
ewangelisty, ewangelistów
build up
inizia ad imparare
gromadzić się, nagromadzić, zebrać, zbierać, wzmagać się, nasilać się, wzmacniać, poprawiać (np. zdrowie, siłę), rozwijać (np. karierę)
oneness
inizia ad imparare
jedność (pojedynczość), jednomyślność, zgodność, jednostajność, niezmienność, jednorodność
faith
Adele's faith is very strong. She believes in God unconditionally.
inizia ad imparare
wiara
Wiara Adele jest bardzo silna. Wierzy w Boga bezwarunkowo.
mature
Adam is very mature and responsible.
inizia ad imparare
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
stature
inizia ad imparare
renoma, pozycja (społeczna), ranga, postura (osoby), wzrost
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
inizia ad imparare
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
shift
Shift work has been linked to obesity and depression.
inizia ad imparare
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
deceitful
inizia ad imparare
oszukańczy, kłamliwy (o osobie)
error
We've made a major error.
inizia ad imparare
błąd
Popełniliśmy poważny błąd.
trick, tricks
inizia ad imparare
sztuczka, sztuczki
invent
inizia ad imparare
wymyślać, wynaleźć
control
inizia ad imparare
kontrola
fit, fitted, fitted
inizia ad imparare
dopasować, mieścic się
joint
inizia ad imparare
wspólny, spoina, zespalać, staw
provide, provided
inizia ad imparare
dostarczać, zaopatrywać, zapewniać
initiative
inizia ad imparare
inicjatywa
bestow
inizia ad imparare
obdarzać, obdarowywać, obdarować, przyznać, przyznawać
teach, teaches
inizia ad imparare
uczyć
endow, endowed
inizia ad imparare
wspomóc, wspomagać finansowo, ufundować (np. szkołę, szpital), obdarzać, obdarzyć, być wyposażonym w coś (np. w umiejętności, talent)
footstep
inizia ad imparare
odgłos kroków, krok, ślad
show, showed, shown
inizia ad imparare
pokazywać, prezentować (pozwalać zobaczyć), pokazywać, przedstawiać, wykazywać (udowadniać, widowisko, pokaz, wystawa
baptise, baptised
inizia ad imparare
ochrzcić, przyjąć kogoś do kościoła
baptism
inizia ad imparare
chrzest, chrzciny
unharmed
inizia ad imparare
nietknięty, bez uszczerbku (cały i zdrowy)
harm
inizia ad imparare
szkoda, krzywda, powodować szkodę, przynosić szkodę, niszczyć
confirm, confirmed
inizia ad imparare
potwierdzać, umacniać, utwierdzać (np. w przekonaniu)
accompany, accompanied
inizia ad imparare
towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś)
venerate
inizia ad imparare
czcić
persevere
inizia ad imparare
wytrwać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.