Wykład nr 2 Fiszki

 0    34 schede    arideru12
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jakie są cechy charakterystyczne mikroflory fizjologicznej? (7)
inizia ad imparare
1. Zdolność zasiedlenia skóry itp. 2. Zajmuje miejsce wiązania patogenów 3. Pobudzają ukł. odpornościowy 4. Konkurują z patogenem 5. Synteza subst. o działaniu przeciwbakteryjnym 7. Nabiera właściwości inwazyjne przy zmianie lokalizacji
Jakie wyróżniamy rodzaje odporności? (2)
inizia ad imparare
1. Wrodzona (nieswoista) 2. Nabyta (swoista)
Wymień rodzaje odporności wrodzone (2)
inizia ad imparare
1. Bierna (skóra, błony śluzowe) 2. Czynna (kaszel, kichanie, wymioty, biegunka, przyspieszony metabolizm, fagocytoza)
Wymień rodzaje odporności nabyte (2)
inizia ad imparare
1. Sztuczna (preparaty immunoglobulinowe) - Czynna/ przeciwciała matki - Bierna/ surowice odpornościowe 2. Naturalna (limfocyty B i T oraz przeciwciała) - Czynna/ przebyte choroby - Bierna/ szczepienia
Wymień cechy odporności nieswoistej (5)
inizia ad imparare
1. Szybka, nie wymaga aktywacji 2. Receptory rozpoznające antygen są niezmienne 3. Celem nie są własne struktury organizmu 4. Nie pozostawia trwałej pamięci immunologicznej 5. Rozwija się niezależnie od swoistej
Wymień cechy odporności swoistej (4)
inizia ad imparare
1. Rozwija się powoli, wymaga kontaktu z antygenem 2. Receptory rozpoznające antygen wykształca się na nowo w każdej rekacji 3. Może dojść do autoagresji 4. Pozostawia pamięć immunologiczną
Pierwsza linia obrony - nieswoiste mechanizmy obronne (9)
inizia ad imparare
1. Skóra, niskie ph 2. Kwas solny 3. Niskie pH pochwy 4. Mechaniczne usuwanie mikroorganizmów 5. Ruch rzęsek 6. Przemywanie powierzchni nabłonków wydzielinami 7. Substancje bakteriobójcze 8. Naturalna flora 9. Przeciwciała igA
Wymień substancje bakteriobójcze i bakteriostatyczne (3)
inizia ad imparare
1. Lizozym 2. Laktoferyna 3. Defensyny
Druga linia obrony wymień (5)
inizia ad imparare
1. Fagocytoza 2. Naturalne komórki bójcze (NK) 3. Układ dopełniacza 4. Gorączka 5. Interferony
Co to jest układ dopełniacza? (4)
inizia ad imparare
1. Nazwa pochodzi od uzupełnienia roli przeciwciał 2. Należy do odporności nieswoistej 3. Układ dopełniacza obejmuje około 30 białek surowicy 4. Wykazuje aktywność bakteriologiczną
Jakie wyróżniamy szlaki układu dopełniacza? (3)
inizia ad imparare
1. Szlak klasyczny (kompleksy antygen-przeciwciało) 2. Szlak lektynowy (lektyna wiążąca mannozę na powierzchni patogenu) 3. Szlak alternatywny (powierzchnia patogenu)
Co to są cytokiny?
inizia ad imparare
Cząsteczki (białka, peptydy) zaangażowane w przenoszenie informacji pomiędzy komórkami podczas reakcji immunologicznej
Jakie wyróżniamy Cytokiny? (5)
inizia ad imparare
1. Interferony (IFN) 2. Interleukiny (IL) 3. Czynniki stymulujące kolonie (CSF) 4. Chemokiny 5. Inne (TNF)
Jak działają Interferony?
inizia ad imparare
Indukują stan odporności antywirusowej
Jak działają interleukiny?
inizia ad imparare
Indukują podział i różnicowanie innych komórek układu immunologicznego
Jak działają chemokiny?
inizia ad imparare
Powodują ukierunkowany ruch komórek
Jak wygląda budowa układu limfatycznego? (2)
inizia ad imparare
1. Narządy pierwotne (centralne) - Grasica (limf T) - Szpik kostny (limf B) 2. Narządy wtórne (obwodowe) - Śledziona, węzły chłonne, grudki limfatyczne
Jak działają narządy wtórne (obwodowe)?
inizia ad imparare
Kooperacja limf T i B z antygenem, współdziałanie z fagocytami i komórkami pomocnicznymi
Jakie wyróżniamy elementy odporności swoistej? (3)
inizia ad imparare
1. Limfocyt T 2. Limfocyt B 3. Przeciwciała (immunoglobuliny)
Czym jest antygen?
inizia ad imparare
Substancja (cząsteczka) zdolna do wywołania swoistej odpowiedzi immunologicznej oraz mająca zdolność do reagowania z produktami tej odpowiedzi
Jakie cechy charakteryzują antygen? (2)
inizia ad imparare
1. Immunogenność 2. Swoistość antygenowa (zdolność przeciwciał lub limfocytów do selektywnego reagowania z epitopem antygenu
Jakie wyróżniamy rodzaje limfocytów T? (3)
inizia ad imparare
1. Pomocniczne Th - stymulacja, rozpoznawanie antygenu 2. Cytoksyczne - Tc - wywołują główne reakcje cytotoksyczne 3. Supresorowe - Ts - całkowicie lub częściowo hamują Limf B i T
Jakie wyróżniamy typy limfocytów Th? (2)
inizia ad imparare
1. Th 1 - wspomaga odpowiedź typu komórkowego, stymuluje cytoksyczność i limf Tc, makrofagów. 2. Th2 wspomaga odp typu humoralnego, stymuluje wzrost limf B
Wymień cechy limfocytów B
inizia ad imparare
1. W procesie dojrzewania nabywają immunoglobuliny powierzchniowe klasy IgM i IgD jako receptory dla swoistych antygenów
Opisz immunoglobulinę (4)
inizia ad imparare
1. Mają zdolność swoistego rozpoznawanie i łączenia z antygenem 2. Występują w postaci wolnej w płynach 3. Występują w formie związanej z limf B 4. Są zbudowane z 4 łańcuchów polipeptydowych (2 lekkich i 2 ciężkich)
Jakie wyróżniamy klasy przeciwciał? (5)
inizia ad imparare
1. IgA 2. IgD 3. IgE 4. IgG 5. IgM
Jak zbudowane jest przeciwciało? (6)
inizia ad imparare
1. Kształt Y 2. Łańcuchy lepkie 3. Rejon Fab - wiąże antygen 4. Fc - fragment krystalizujący 5. V - część zmienna 6. C - część stała
Opisz IgG (4)
inizia ad imparare
1. Stanowi 80% wszystkich przeciwciał 2. Istnieją 3 podklasy IgG1, IgG3, IgG4 3. Aktywują one układ dopełniacza 4. IgG1 oraz IgG3 wiążą się z wysokim powinowactwem z receptorem obecnym na powierzchni komórek żernych
Opisz IgM (7)
inizia ad imparare
1. 1 Immunoglobulina syntezowana w rozwoju osobniczym 2. Odpowiedź pierwotna 3. Efektywnie aktywuje układ dopełniacza 4. 5-10% wszystkich 5. Postać pantameru połączona łańcuchem J 6. Z trudem dyfunduje 7. Nie przechodzi przez łożysko
Opisz IgA (6)
inizia ad imparare
1. 10-15% wszystkich 2. Główna obrona błon śluzowych 3. We krwi jako monomer, lokalnie polimer 4. Obecny w łzach, pocie i układach mocz i oddech 5. Zawiera fragmenty wydzielnicze (chroni przed proteazą) 6. Przekazywany z mlekiem matki
Opisz IgD (4)
inizia ad imparare
1. Występuje w surowicy jako monomer 2. Zaledwie 0,2% wszystkich 3. Występuje jako receptory immunoglobulinowe na powierzchni limf B 4. Funkcja nie jest znana
Jakie wyróżniamy odpowiedzi immunologiczne (typy i fazy) 4
inizia ad imparare
1. Humoralny 2. Komórkowy 1. Faza indukcyjna 2. Faza Efektorowa
Co to jest pamięć immunologiczna?
inizia ad imparare
Przyspieszona odpowiedź immunologiczna, zależna od miana przeciwciał, obejmuje wyłącznie odporność SWOISTĄ, mediatorem są Limfocyty T i B
Wtórna odpowiedź układu odporności jest...
inizia ad imparare
Silniejsza niż pierwotna, antygenowo swoista, długotrwała, skuteczniejsza

Devi essere accedere per pubblicare un commento.