wynalazki przepisy 2

 0    22 schede    annamanikowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Co zawiera opis wynalazku?
inizia ad imparare
tytuł, dziedzina techniki, stan techniki, przedmiot rozwiązania, przykłady zastosowania
Czym są zastrzeżenia patentowe?
inizia ad imparare
określają wynalazek poprzez podanie cech technicznych do jego budowy, składu, nowego zastosowania. Każde zastrzeżenie powinno być jednym zdaniem / rownowaznikiem
Czy zgłoszenie może dotyczyć wielu wynalazkow?
inizia ad imparare
Tak, jesli stanowią jeden pomysł wynalazczy
Co trzeba zrobic gdy chcemy skorzystac z uprzedniego pierwszeństwa?
inizia ad imparare
W podaniu trzeba złożyć oświadczenie i dowod zgloszenia wynalazku we wskazanym państwie
Czy można dokonać zgłoszenia wynalazku w celu ochrony za granicą?
inizia ad imparare
Tak, może za pośrednictwem UP po dokonaniu jego zgłoszenia w UP
Kiedy UP dokonuje ogłoszenia o dokonaniu zgłoszenia?
inizia ad imparare
18 m od daty pierwszeństwa
Czy UP może wprowadzać poprawki do zgłoszenia wynalazku?
inizia ad imparare
Tak, jeżeli w zgłoszeniu wynalazku były oczywiste błędy.
Czy uprawniony z patentu może uniemożliwić korzystanie z wynalazku osobom trzecim?
inizia ad imparare
Nie, jeśli jest on potrzebny do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego.
Co jest podstawą dla założenia dodatkowego prawa ochronnego?
inizia ad imparare
Ważny patent podstawowy
Licencja to
inizia ad imparare
prawo do korzystania z wynalazku
Czy to prawda że umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej?
inizia ad imparare
Tak
Co to licencja ograniczona?
inizia ad imparare
Gdy możliwość korzystania z wynalazku jest ograniczona
Na czym polega licencja pełna?
inizia ad imparare
Na tym że licenjobiorca korzysta z wynalazku w równym stopniu co licenjodawca
Kiedy licencja najpóźniej wygasa?
inizia ad imparare
Z chwilą wygaśnięcia patentu
Na czym polega licencja niewylaczna?
inizia ad imparare
Udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom oraz jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu
Czym jest sublicencja?
inizia ad imparare
Dalsza licencja, której licenjobiorca może udzielić tylko za zgodą uprawnionego z patentu, a dalszą sublicencja jest niedozwolona
Na czym polega licencja otwarta?
inizia ad imparare
Uprawniony może złożyć w UP oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku
Co nam daje licencja otwarta?
inizia ad imparare
Opłaty okresowe za ochronę wynalazku zostają zmniejszone i połowę
Jakie jest ograniczenie w stosunku do opłaty licencyjnej?
inizia ad imparare
Nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licenjobiorce
Kiedy mówimy o licencji dorozumianej?
inizia ad imparare
Gdy wykonawca prac udziela zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazku zawartych w przekazywanych wynikach prac
Licencja przymusowa
inizia ad imparare
Gdy UP pozwala na korzystanie z opatentowanego wynalazki innej osobie
Co to patent wcześniejszy?
inizia ad imparare
To taki udzielony z wcześniejszym pierwszeństwa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.