Z przyjacielem - With a friend

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Pracujesz w tym samym miejscu?
inizia ad imparare
Are you working in the same place?
Jak długo to już trwa?
inizia ad imparare
How long has it been?
Zawsze będę pamiętać tę imprezę, na którą poszliśmy.
inizia ad imparare
I always remember the party we went to.
Nie jestem pewien, czy Cię widzę.
inizia ad imparare
I'm not sure I can see you.
Musimy się spotkać w tym samym miejscu, w którym się spotkaliśmy po raz pierwszy.
inizia ad imparare
We must meet at the same place where we met first.
Jak rodzina?
inizia ad imparare
How is your family?
Cała rodzina ma się dobrze.
inizia ad imparare
The whole family is fine.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Rozmówki polsko-angielskie"
(Un totale di 516 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.