Zarządzanie - złe nowiny

 0    44 schede    esterapankowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
patronizing
inizia ad imparare
patronowanie
to patronize
inizia ad imparare
patronować
sloppy
Kevin's handwriting is very sloppy. Sometimes it's hard to read what he's written.
inizia ad imparare
niechlujny
Pismo Kevina jest bardzo niechlujne. Czasem trudno rozczytać to, co napisał.
attire
inizia ad imparare
strój
attired
inizia ad imparare
ubrany
antisocial
Harold was very antisocial and never went out to meet new people.
inizia ad imparare
antyspołeczny
Harold był bardzo aspołeczny i nigdy nie wychodził spotykać się z nowymi ludźmi.
disrespectful
inizia ad imparare
bezczelny
disrespectful;(His disrespectful behaviour affected the atmosphere.)
inizia ad imparare
brak szacunku, (Jego lekceważące zachowanie wpływa na atmosferę.)
inappropriate
inizia ad imparare
nieodpowiednie
wasteful
inizia ad imparare
rozrzutny
wastefully
inizia ad imparare
marnotrawnie
wastefulness
inizia ad imparare
rozrzutność
laid off
Some of you have come to me with fears about being laid off.
inizia ad imparare
zwalniony
Niektórzy z was przyszli do mnie z obawami, że zostaną zwolnieni
laid off/ be fired/ be sacked
inizia ad imparare
zwolniony / zwolniony / zwolniony
laid off, dismissed, made redundant
inizia ad imparare
zwolniony, zwolniony, zwolniony
severance package
We will be offering what I think is a very generous severance package.
inizia ad imparare
odprawa
Będziemy oferować to, co uważam za bardzo hojny pakiet odpraw.
a freeze on all commissions
We're placing a freeze on all commissions for six months.
inizia ad imparare
zamrożenie wszystkich prowizji
Zamierzamy zamrozić wszystkie prowizje na sześć miesięcy.
a commission
We'll be reviewing extras like commissions and raises.
inizia ad imparare
prowizja
Będziemy przeglądać dodatki, takie jak prowizje i podwyżki.
An increase in salary is a raise
inizia ad imparare
Wzrost wynagrodzenia jest podwyżką
a decrease is a pay cut
inizia ad imparare
zmniejszenie to obniżka wynagrodzenia
Your salaries and benefits are secure.
inizia ad imparare
Twoje pensje i świadczenia są bezpieczne.
I'm sorry to say I can't promise the continuation of your health plans.
inizia ad imparare
Przykro mi to mówić, że nie mogę obiecać kontynuacji twoich planów zdrowotnych.
It will be difficult. Some of you, unfortunately, may even experience a pay cut.
inizia ad imparare
To będzie trudne. Niektórzy z was, niestety, mogą nawet doświadczyć obniżki płac.
Concluding reassuringly
inizia ad imparare
Kończąc uspokajająco
acknowledge
The police acknowledge they have no evidence.
inizia ad imparare
przyznać
Policja przyznaje, że nie ma żadnych dowodów.
acknowledge
inizia ad imparare
przyznać, przyjąć do wiadomości
You acknowledge, that your employees' concerns are valid
inizia ad imparare
Przyjmujesz do wiadomości, że obawy pracowników są ważne
I understand your concern.
inizia ad imparare
Rozumiem Twój niepokój.
measures
I regret that these measures must be taken.
inizia ad imparare
Środki
Żałuję, że należy podjąć te środki.
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
inizia ad imparare
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
unavoidable
Unfortunately, these pay cuts are unavoidable.
inizia ad imparare
nieunikniony
Niestety, te cięcia płac są nieuniknione.
I reiterate
I would also like to reiterate there will be no change for at least a month.
inizia ad imparare
Powtarzam
Chciałbym również powtórzyć, że nie będzie żadnych zmian przez co najmniej miesiąc.
I reassure you
I'd like to reassure you we are working hard on finding solutions.
inizia ad imparare
Zapewniam cię
Chciałbym cię uspokoić, że ciężko pracujemy nad znalezieniem rozwiązań.
On the bright side
On the bright side, things are looking better for the next quarter.
inizia ad imparare
Na Jasnej stronie
Z drugiej strony sprawy wyglądają lepiej na następny kwartał.
We greatly appreciate
We greatly appreciate your commitment and dedication.
inizia ad imparare
Bardzo doceniamy
Bardzo doceniamy, bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie.
We'll keep you informed.
inizia ad imparare
Będziemy cię informować.
nonetheless
inizia ad imparare
niemniej jednak
layoffs
inizia ad imparare
zwolnienia
unavoidable
inizia ad imparare
nieunikniony
recall
If I recall correctly, Kurt used to have red hair.
inizia ad imparare
przypomnienie
Jeśli dobrze sobie przypominam, Kurt miał czerwone włosy.
measures
inizia ad imparare
Środki
On the bright side, we will assign some staff.
inizia ad imparare
Na jasną stronę przydzielimy kilku pracowników.
downsize
Unfortunately, due to losing another client, we'll have to downsize.
inizia ad imparare
zmniejszyć rozmiar, redukcja zatrudnienia
Niestety, z powodu utraty innego klienta, będziemy musieli zredukować zatrudnienie.
incentives
Although there will be no pay cuts, there will be a freeze on incentives.
inizia ad imparare
Zachęty
Chociaż nie będzie żadnych cięć w wynagrodzeniu, będzie istniało zamrożenie zachęt.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.