zeszyt strony 1,2

 0    57 schede    ppaulina706
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mieszkać / żyć
inizia ad imparare
living
nauczyciel
Nauczycielka wywołała go do tablicy.
inizia ad imparare
a teacher
The teacher called him up to the blackboard.
dużo
inizia ad imparare
many /much
Bardzo
Dziękuję bardzo.
inizia ad imparare
Very
Thank you very much.
deszcz
inizia ad imparare
rain
myć
Dokładnie myje moje zęby, myje twarz i czesze moje włosy.
inizia ad imparare
to wash
I carefully brush my teeth, wash my face and comb my hair.
z
Poszedł do kościoła ze swoją dziewczyną.
inizia ad imparare
with
He went to church with his girlfriend.
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
inizia ad imparare
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
zajety
Daj mi spokój, jestem zajęta.
inizia ad imparare
busy
Leave me alone, I'm busy.
stać
inizia ad imparare
stand... - stood - stood
autobusem
inizia ad imparare
by bus
każdy
Każde dziecko potrzebuje przyjaciela.
inizia ad imparare
every
Every child needs a friend.
slonce
inizia ad imparare
sun
podłoga
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
inizia ad imparare
floor
I live on the first floor so I never use the lift.
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
inizia ad imparare
to want
My parents wanted me to study French.
warzywa
Powinieneś jeść warzywa codziennie.
inizia ad imparare
vegetables
You should eat vegetables every day.
hałas
inizia ad imparare
noise
impreza
Zorganizujmy imprezę!
inizia ad imparare
party
Let's have a party!
następny
Kto jest następny?
inizia ad imparare
next
Who's next?
Nosić
inizia ad imparare
Wear
wierzyć
inizia ad imparare
believe
rysować
inizia ad imparare
draw... - drew - drawn
dostawać
Kiedy dostanę swoje danie?
inizia ad imparare
get
When will I get my dish?
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
inizia ad imparare
always
Peter is always late.
często
Często tu przychodzisz?
inizia ad imparare
often
Do you come here often?
przystąpić/ dołączyć
inizia ad imparare
join
trzymać
inizia ad imparare
hold - held - held/keep
nigdy
Nigdy cię nie zapomnę.
inizia ad imparare
never
I will never forget you.
późno /spóźniony
inizia ad imparare
late
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
inizia ad imparare
to have
The postman didn't have any letters for us today.
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
inizia ad imparare
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
gazeta
Nie wiedziałem, że ta gazeta to dziennik.
inizia ad imparare
a newspaper
I didn't know this newspaper is a daily.
praca
inizia ad imparare
a job
duch
inizia ad imparare
ghost
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
inizia ad imparare
more
Next year I want to see more.
język
inizia ad imparare
language
gdzie
Czy przypadkiem nie wiesz gdzie mieszka Tom?
inizia ad imparare
where
Do you happen to know where Tom lives?
lato
inizia ad imparare
the summer
zima
inizia ad imparare
the winter
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
inizia ad imparare
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
wiosna
inizia ad imparare
the Spring
Przyjść
inizia ad imparare
Come
w weekend
inizia ad imparare
at weekend
Dużo
inizia ad imparare
A lot of
uzgadniać/zgadzać się
inizia ad imparare
agree
dlaczego
Dlaczego jesteś smutna dzisiaj?
inizia ad imparare
why
Why are you sad today?
pociag
Najszybszy pociąg na świecie produkowany jest w Chinach.
inizia ad imparare
train
The fastest train in the world is produced in China.
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
inizia ad imparare
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
późno
Chodźmy, jest bardzo późno.
inizia ad imparare
late
Let's go, it's very late.
szybko
Czy masz jakiekolwiek wskazówki, jak szybko poprawić moją grę w tenisa?
inizia ad imparare
quickly
Do you have any tips on how to improve my tennis quickly?
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
inizia ad imparare
early
We came to the party too early and found the hostess unprepared.
dzwonić
inizia ad imparare
call
wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
inizia ad imparare
yesterday
What did you do yesterday?
naprawdę ciężko
inizia ad imparare
really hard
ostatni
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
inizia ad imparare
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
tydzień
W tygodniu dużo pracuję.
inizia ad imparare
week
I work a lot during the week.
oglądać telewizję
inizia ad imparare
watch TV

Devi essere accedere per pubblicare un commento.