zeszyt strony 3, 4 i 5 do mistake

 0    41 schede    ppaulina706
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
drabina
inizia ad imparare
ladder
farba/malować
inizia ad imparare
paint
tapeta
inizia ad imparare
wallpaper
wypadek
inizia ad imparare
an accident
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
inizia ad imparare
to work
They work for the National Museum in London.
podczas / w trakcie
inizia ad imparare
while
kelner
Poprośmy kelnera, żeby przyniósł nam kartę win.
inizia ad imparare
a waiter
Let's ask the waiter to bring us the wine card.
na zewnątrz
Myślisz, że na zewnątrz jest zimno?
inizia ad imparare
outside
Do you think it's cold outside?
narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziesz na stronie internetowej.
inizia ad imparare
tools
You'll find all necessary tools on the website.
dokoła
inizia ad imparare
around
ktoś
Chcę kogoś spotkać.
inizia ad imparare
somebody
I want to meet somebody.
przybył/przyjazd
inizia ad imparare
arrived
żona
inizia ad imparare
wife
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
inizia ad imparare
dinner
Let's have pizza for dinner.
dziwne
inizia ad imparare
strange
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
inizia ad imparare
exam
I'm always stressed out before oral exams.
mało
Dali nam mało czasu.
inizia ad imparare
little
They gave us little time.
dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
inizia ad imparare
today
What are your plans for today?
wczoraj
inizia ad imparare
yesterday
jutro
Co będziemy robić jutro?
inizia ad imparare
tomorrow
What are we going to do tomorrow?
próbować
inizia ad imparare
try
naprawiac
inizia ad imparare
repaired/fix
druk
inizia ad imparare
print
zawiadomienie/ ogłoszenie
inizia ad imparare
notice
krzyk
inizia ad imparare
scream
wyślij/wysłać
inizia ad imparare
send
pamiętać
inizia ad imparare
remember
płakać
Mary płacze ponieważ zgubiła torebkę.
inizia ad imparare
to cry
Mary's crying because she has lost her handbag.
calkiem
inizia ad imparare
quite
prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie jutro padać.
inizia ad imparare
probably
It will probably rain tomorrow.
kierować
inizia ad imparare
manage
powiedzieć
inizia ad imparare
to say
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
inizia ad imparare
hear
Have you heard the news?
sprawa
inizia ad imparare
deal
wujek
Mój wujek jest architektem.
inizia ad imparare
uncle
My uncle is an architect.
ciotka
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
inizia ad imparare
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
Zastanawiać się
inizia ad imparare
Wonder
razem
Nie zsumowałeś wszystkiego razem.
inizia ad imparare
together
You haven't added all the figures together.
oczekiwać
inizia ad imparare
look forward to
prawdopodobnie
inizia ad imparare
probadly
błąd
Często robię błędy mówiąc po angielsku.
inizia ad imparare
mistake
I often make mistakes when I speak English.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.