Žmonės - People

 0    36 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Aš Mantas.
inizia ad imparare
I
I am Mantas.
tu
Kas tu?
inizia ad imparare
you
Who are you?
jis
Kas jis?
inizia ad imparare
he
Who is he?
ji
Ji yra mano sesuo.
inizia ad imparare
she
She is my sister.
mes
Mes alkani.
inizia ad imparare
we
We are hungry.
jūs
Jūs galėtumėte uždaryti duris?
inizia ad imparare
you
Could you close the door, please?
jie
Jie mūsų draugai.
inizia ad imparare
they
They are our friends.
jos
Jos mūsų puseserės.
inizia ad imparare
they
They are our cousins.
asmuo
Norėčiau staliuko vienam asmeniui.
inizia ad imparare
person
A table for one person, please.
žmonės
Man taip sakė žmonės.
inizia ad imparare
people
That is what people told me.
draugas
Tai mano draugas Mantas.
inizia ad imparare
friend
This is my friend, Mantas.
žmona
Tai mano žmona Julija.
inizia ad imparare
wife
This is my wife, Julija.
vyras
Mano vyras čia bus bet kurią minutę.
inizia ad imparare
husband
My husband will be here any minute.
brolis
Jis elgiasi visai kaip mano brolis.
inizia ad imparare
brother
He is acting exactly like my brother.
sesuo
Kur tavo sesuo?
inizia ad imparare
sister
Where is your sister?
vaikas
Jis geras vaikas.
inizia ad imparare
child
He is a good child.
sūnus
Maniau, kad tai mano sūnus.
inizia ad imparare
son
I thought it is my son.
dukra
Ta mergaitė yra mano dukra.
inizia ad imparare
daughter
That girl is my daughter.
mama
Mano mama yra mokytoja.
inizia ad imparare
mother
My mother is a teacher.
tėtis
Mano tėtis dirba taksi vairuotoju.
inizia ad imparare
father
My father works as a taxi driver.
vaikinas
Atvyksta jos vaikinas.
inizia ad imparare
boyfriend
Her boyfriend is coming.
mergina
Mano mergina yra pati gražiausia mergina pasaulyje.
inizia ad imparare
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
vyras
Taip pat reiškia "žmogus".
Kas šis vyras?
inizia ad imparare
man
Who is this man?
moteris
Ji ištekėjusi moteris.
inizia ad imparare
woman
She is a married woman.
mokytoja
Jūs esate mano geriausia prancūzų kalbos mokytoja.
inizia ad imparare
teacher
You are my best French teacher.
gydytojas
Tomas yra geriausias gydytojas mieste.
inizia ad imparare
doctor
Tomas is the best doctor in town.
visi
Visi yra kviečiami.
inizia ad imparare
everybody
Everyone is invited.
niekas
Niekas su manimi nekalba.
inizia ad imparare
nobody
Nobody speaks to me.
kažkas
Kažkas suvalgė mano sumuštinį.
inizia ad imparare
somebody
Somebody ate my sandwich.
mano
Tai mano šuo.
inizia ad imparare
my
It's my dog.
tavo
Kur tavo krepšys?
inizia ad imparare
your
Where's your bag?
jo
Jo sūnus yra aktorius.
inizia ad imparare
his
His son is an actor.
jos
Man patinka jos batai.
inizia ad imparare
her
I like her shoes.
mūsų
Jis nori vesti mūsų dukterį.
inizia ad imparare
our
He wants to marry our daughter.
jūsų
Man patinka Jūsų šeima.
inizia ad imparare
your
I like your family.
Man nepatinka jų tėvai.
inizia ad imparare
their
I don't like their parents.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.