zwroty 2 rozdział 1

 0    37 schede    bartoszstachurski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
w wieku
inizia ad imparare
at the age of
być złym na kogoś
inizia ad imparare
be angry with somebody
bać się kogoś / czegoś
inizia ad imparare
be afraid of sb/sth
uważać że ktoś jest pociągający
inizia ad imparare
be attracted to sb
mieć kogoś / czegoś dość
inizia ad imparare
be/feel/get fed up with sb/sth
lubić kogoś/coś
inizia ad imparare
be fond of sb/sth
być w czymś dobrym
inizia ad imparare
be good at something
być w dobrym / złym nastroju
inizia ad imparare
be in a good / bad mood
interesować się czymś
inizia ad imparare
be interested in something
bardzo lubić coś
inizia ad imparare
be keen on sth
denerwować się czymś
inizia ad imparare
be nervous about sth
nie cierpieć kogoś/czegoś
inizia ad imparare
can't stand sb/sth
zmienić zdanie
inizia ad imparare
change one's mind
rozweselić się, rozchmurzyć się
inizia ad imparare
cheer up
wyświadczyć przysługę
inizia ad imparare
do sb a favour
mieć na coś ochotę
inizia ad imparare
feel like something
dobrze funkcjonować pod wpływem stresu
inizia ad imparare
function well under stress
zakochać się w kimś
inizia ad imparare
fall in love with sb
rozmawiać z nieznajomym
inizia ad imparare
talk to a stranger
mieć zły dzień
inizia ad imparare
have a bad day
wywoływać śmiech
inizia ad imparare
get a laugh
poznać kogoś
inizia ad imparare
get to know someone
brać w czymś udział
inizia ad imparare
take part in something
opowiedzieć kawał
inizia ad imparare
tell a joke
martwić się czymś
inizia ad imparare
worry about something
mówić śmiesznym głosem
inizia ad imparare
speak in a funny voice
podziwiać kogoś
inizia ad imparare
look up to somebody
dorastać/rosnąć
inizia ad imparare
grow up
stracić panowanie nad sobą
inizia ad imparare
lose one's temper
wprawiać kogoś w dobry nastrój
inizia ad imparare
put sb in a good mood
zdecydować się
inizia ad imparare
make up one's mind
rozśmieszyć kogoś
inizia ad imparare
make sb laugh
wyśmiewać się z kogoś
inizia ad imparare
make fun of somebody
patrzeć na kogoś z góry / pogardzać kimś
inizia ad imparare
look down on sb
śmiać się z kogoś/ czegoś
inizia ad imparare
laugh at sb/sth
na rzecz czegoś
inizia ad imparare
in aid of sth
mieć coś wspólnego z kimś
inizia ad imparare
have something in common with somebody

Devi essere accedere per pubblicare un commento.