zycie szkolne2

 0    27 schede    Mary7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zwolnienie z wf z powodu choroby
inizia ad imparare
sick note
autobus szkolny
inizia ad imparare
school bus
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami
inizia ad imparare
take a gap year
robić notatki
inizia ad imparare
to take notes
semestr
inizia ad imparare
term
plan zajęć
inizia ad imparare
a timetable
pracować nad projektem
inizia ad imparare
work on a project
pracować w parach
inizia ad imparare
work in pairs
osoba nieobecna
inizia ad imparare
absentee
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
zgromadzenie, apel
inizia ad imparare
assembly
obecność na zajęciach, frekwencja
inizia ad imparare
attendance
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
czas skupienia uwagi
inizia ad imparare
concentration span
urwać się z lekcji
inizia ad imparare
cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
inizia ad imparare
detention
podrabiać
inizia ad imparare
forge
wolna lekcja
inizia ad imparare
free period
obowiązkowy
inizia ad imparare
obligatory
byly uczeń
inizia ad imparare
old student
opcjonalny
inizia ad imparare
Optional
rozdanie nagród
inizia ad imparare
prize-giving
punktualność
inizia ad imparare
punctuality
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take the register
wziąć wolne
inizia ad imparare
to take time off
konsultacje
inizia ad imparare
tutorial

Devi essere accedere per pubblicare un commento.