Życie w społeczeństwie

 0    50 schede    jbrzoska04
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
granica
inizia ad imparare
border
stolica
inizia ad imparare
capital
kraj
inizia ad imparare
country
waluta
inizia ad imparare
currency
wybory
inizia ad imparare
election
rząd
inizia ad imparare
government
niepodległość
inizia ad imparare
independence
przemysł
inizia ad imparare
industry
hymn narodowy
inizia ad imparare
national anthem
język urzędowy
inizia ad imparare
official language
ludność
inizia ad imparare
population
handel
inizia ad imparare
trade
organizacja dobroczynna
inizia ad imparare
charity
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
collect money
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
imigracja
inizia ad imparare
immigration
wielokulturowy
inizia ad imparare
multicultural
bez pracy
inizia ad imparare
out of work
pokój
inizia ad imparare
peace
biedny
inizia ad imparare
poor
ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
bogaty
inizia ad imparare
rich
wydarzenia społeczne/towarzyskie
inizia ad imparare
social events
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
wolontariusz
inizia ad imparare
volunteer
szantażysta
inizia ad imparare
blackmailer
włamać sie do czegoś
inizia ad imparare
break into something
prześladowanie, nękanie
inizia ad imparare
bullying
kradzież z włamaniem
inizia ad imparare
burglary
porwanie, uprowadzenie (np. samolotu)
inizia ad imparare
hijacking
porwanie (np. osoby)
inizia ad imparare
kidnapping
napad (uliczny), rozbój
inizia ad imparare
mugging
kradzież kieszonkowa
inizia ad imparare
pickpocketing
napad rabunkowy
inizia ad imparare
robbery
kradzież sklepowa
inizia ad imparare
shoplifting
nękanie
inizia ad imparare
stalking
kradzież
inizia ad imparare
theft
złodziej
inizia ad imparare
thief
ofiara
inizia ad imparare
victim
przemoc
inizia ad imparare
violence
sędzia
inizia ad imparare
judge
sprawiedliwość
inizia ad imparare
justice
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
więzień
inizia ad imparare
prison/jail
proces
inizia ad imparare
trial
broń
inizia ad imparare
weapon
świadek
inizia ad imparare
witness
łamac prawo
inizia ad imparare
break the law
poddać się
inizia ad imparare
give up
rozwiązać zagadkę
inizia ad imparare
solve a mystery

Devi essere accedere per pubblicare un commento.