100 words which people often get wrong

 0    56 schede    marekdabrowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
address
Give me your address, please.
inizia ad imparare
adres
Podaj mi swój adres, proszę.
babyhood
inizia ad imparare
niemowlęctwo
bachelor
He is a confirmed bachelor.
inizia ad imparare
kawaler
On jest zatwardziałym kawalerem.
career
He had a wonderful career in front of him.
inizia ad imparare
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
forecast
Here in Alaska, you don't always go with the weather forecast
inizia ad imparare
prognoza
Tu, na Alasce, nie zawsze polegamy na prognozie pogody.
journeys in a plane
inizia ad imparare
podróże samolotem
knives and forks
inizia ad imparare
noże i widelce
mortgage
There are hidden costs in this mortgage
inizia ad imparare
hipoteka
W tym kredycie mieszkaniowym są ukryte koszty
parliament
I would really like to thank Parliament for its support
inizia ad imparare
parlament
Chciałbym podziękować parlamentowi za jego wsparcie.
rehearsal
They're preparing for the dress rehearsal
inizia ad imparare
próba (np. w teatrze)
Oni przygotowują się do próby generalnej.
shyness
inizia ad imparare
nieśmiałość
apologise for sth
inizia ad imparare
przepraszać za coś
ask for sth
inizia ad imparare
prosić o coś
beg for sth
inizia ad imparare
błagać o coś
care for sth
inizia ad imparare
dbać o coś
travel to sth
inizia ad imparare
podróżować do czegoś
listen to sth
inizia ad imparare
słuchać czegoś
care about sth/sb
inizia ad imparare
dbać o coś/kogoś
complain about sth
She complains about her headaches all the time
inizia ad imparare
narzekać na coś, składać skargę
Ona ciągle skarży się na bóle głowy.
forget about sth
inizia ad imparare
zapomnieć o czymś
joke about sth
inizia ad imparare
żartować o czymś
worry about sth
inizia ad imparare
martwić się o coś
begin with sth
Let's begin with choosing a name for our company
inizia ad imparare
zacznij od czegoś
Zacznijmy od wybrania nazwy dla naszej firmy
compare with sth
inizia ad imparare
porównać z czymś
approve of sth
inizia ad imparare
zatwierdzać coś
consist of sth
inizia ad imparare
składać się z czegoś
dream of sth
She dreams of winning the competition
inizia ad imparare
marzyć o czymś
(Ona marzy o wygraniu zawodów.
believe in sth
Do you believe in UFO?
inizia ad imparare
wierzyć w coś
Czy wierzysz w UFO?
invest in sth
He invested a fortune in his company
inizia ad imparare
inwestować w coś
On zainwestował fortunę w swoją firmę.
arrive at sth
She arrived at the airport an hour ago
inizia ad imparare
przybyć na coś/do czegoś
Ona przybyła na lotnisko godzinę temu.
laugh at sth
You can't laugh at your classmates.
inizia ad imparare
śmiać się z czegoś/kogoś
Nie możesz śmiać się ze swoich kolegów z klasy
shout at sth
inizia ad imparare
krzyczeć na coś
comment on sth
inizia ad imparare
komentować coś
decide on sth
She decided on spaghetti and chocolate ice cream
inizia ad imparare
decydować w sprawie czgoś/na coś
Ona zdecydowała się na spaghetti i czekoladowe lody.
come from sth
His brilliant ideas come from his genius
inizia ad imparare
wynikać z czegoś, być rezultatem czegoś
Jego błyskotliwe pomysły wynikają z jego geniuszu.
differ from sth
inizia ad imparare
różnią się od czegoś
escape from sth
inizia ad imparare
uciec od czegoś
suffer from sth
He's suffering from a throat infection
inizia ad imparare
cierpieć na coś, cierpieć z powodu czegoś
On cierpi na infekcję gardła.
noticeable
inizia ad imparare
zauważalny
jealous
I'm no longer jealous of her.
inizia ad imparare
zazdrosny (o ludzi)
Nie jestem już o nią zazdrosny.
obedient
She did as she was told, like an obedient child
inizia ad imparare
posłuszny
Ona zrobiła tak jak jej powiedziano, jak posłuszne dziecko.
ridiculous
I have never heard such a ridiculous idea before!
inizia ad imparare
śmieszny / żałosny
Nigdy wcześniej nie słyszałem tak absurdalnego pomysłu!
addicted to sth
By the time he was 18, he was addicted to alcohol.
inizia ad imparare
uzależniony od czegoś
Kiedy skończył 18 lat, był już uzależniony od alkoholu
allergic to sth
I'm allergic to cats.
inizia ad imparare
uczulony na coś
Jestem uczulony na koty
helpful to sth
inizia ad imparare
pomocny w czymś
angry about sth
Why are you so angry about it?
inizia ad imparare
zły na coś
Dlaczego jesteś o to taki zły?
excited about sth
I'm so excited about this concert!
inizia ad imparare
podekscytowany czymś
Jestem taka podekscytowana tym koncertem!
capable of sth
He probably lied to her. He's certainly capable of it.
inizia ad imparare
zdolny do czegoś
On prawdopodobnie ją okłamał. Z pewnością jest do tego zdolny.
tired of sth
inizia ad imparare
zmęczony czymś
different from sth
How are new movies different from these in the past?
inizia ad imparare
różny od czegoś
W jaki sposób nowe filmy są inne od tych z przeszłości?
famous for sth
The bakery is famous for its delicious cakes
inizia ad imparare
znany z czegoś
Piekarnia słynie ze swoich pysznych ciast.
obsessed with sth
inizia ad imparare
obsesja na punkcie czegoś
pleased with sth
The brothers were pleased with their progress
inizia ad imparare
zadowolony z czegoś
Bracia byli zadowoleni ze swojego postępu.
familiar with sth
Are you familiar with this topic?
inizia ad imparare
zaznajomiony z czymś
Czy jesteś obeznany z tym tematem?
dissatisfied with sth
inizia ad imparare
niezadowolony z czegoś
interested in sth
I'm interested in this job
inizia ad imparare
zainteresowany czymś
Jestem zainteresowany tą pracą.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.