18/07 The new Space race

 0    61 schede    r.baranowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wziąć coś na siebie / coś wziąć
np. jakiegos charakteru; Space exploration has taken on1 a new dy
inizia ad imparare
to take something on/to take on something
klient uiszczający opłaty
inizia ad imparare
fee-paying client
rozkrecic sie, nabrac tempa
inizia ad imparare
to heat up
ku niebu
inizia ad imparare
skyward
wystartować
inizia ad imparare
to blast off
pamiętny
inizia ad imparare
memorable
anulować
inizia ad imparare
abort
piętrowy, ale tez pamietny
inizia ad imparare
storied
łazik, wesrowiec
inizia ad imparare
rover
kluczowy
inizia ad imparare
pivotal
osiągnięcie
inizia ad imparare
accomplishment
przedsiębiorczość
inizia ad imparare
enterpreneualism
mierzyc
inizia ad imparare
to square off
wyjść na górę, dopiąć swego
inizia ad imparare
to come out on top
nie dziwić się, że
inizia ad imparare
to be no suprise that
znakomity
inizia ad imparare
illustrious
wysoki pułap
inizia ad imparare
high-altitude
mieć niewiele pieniędzy
inizia ad imparare
short of money
zgodnie z czymś
inizia ad imparare
according to sth
u steru -> Europa chce jednego z nich u steru
inizia ad imparare
at the helm --> Europe wants one of its at the helm
ulga m
inizia ad imparare
relief
organizacja pomocy
inizia ad imparare
relief organisation
pracownik pomocy humanitarnej
inizia ad imparare
relief worker
ostra konkurencja / zacięta konkurencja
inizia ad imparare
stiff competition / fierce competition
mieć przewagę, mieć przewagę nad czymś
inizia ad imparare
to have a head start, to have an edge over sth
wdrożyć coś
inizia ad imparare
to deploy something
rozmieścić żołnierzy wzdłuż granicy
inizia ad imparare
to deploy troops along the border
trąbić o czyms
inizia ad imparare
to ballyhoo
wielokrotnego użytku
inizia ad imparare
reusable
prestiż
inizia ad imparare
prestige
wiarygodność
inizia ad imparare
ceedibility
jeśli chodzi o robienie czegoś
inizia ad imparare
when it comes to doing something
poddać się czemus
inizia ad imparare
to undergo something
bezzałogowy
inizia ad imparare
unmanned
wymyślny
inizia ad imparare
fancy
utorować drogę do czegoś
inizia ad imparare
to pave the way for sth
wskazywać
inizia ad imparare
to indicate
przed końcem roku
inizia ad imparare
before the year is out
prosto w dół
inizia ad imparare
straight back down
bezpośredni
inizia ad imparare
straightforward
pochodzenie, źródło
inizia ad imparare
origin
zwiększać, pobudzać
inizia ad imparare
boost
możliwe, że możliwe
inizia ad imparare
conceivably, possibly
manekin do prób w locie
inizia ad imparare
flight test dummy
utrzymać ten poziom
inizia ad imparare
to maintain that level
dobrze sie miec pomimo trudnosci
inizia ad imparare
to hold up well
postawić kogoś przed sądem
inizia ad imparare
to put sb on trial
umieścić kogoś na pokładzie
inizia ad imparare
to put sb on board
liczyć na kogoś
inizia ad imparare
to count on somebody
dążyć do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
to aim to do something
wypuścić coś, wprowadzić coś na rynek
inizia ad imparare
to let something out
pomimo czegoś
inizia ad imparare
in spite of sth
popyt na coś
inizia ad imparare
demand for something
tanie mieszkania
inizia ad imparare
affordable
wyblaknąć
inizia ad imparare
to fade away
nierealny pomysl
inizia ad imparare
far-off idea
prekursor
inizia ad imparare
forerunner
łatwo sie poddać, zrezygnowac
inizia ad imparare
to go down easy
świetnie wyszkolony
inizia ad imparare
highly trained
perspektywa czegoś
inizia ad imparare
prospect of something
rzeczy x
inizia ad imparare
the stuff of x

Devi essere accedere per pubblicare un commento.