2.2. de biznes - system informacji

 0    45 schede    solanum
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mała lub duża różnica
inizia ad imparare
a small or a large difference
nieco droższe
inizia ad imparare
a bit more expensive
nieznacznie droższe
inizia ad imparare
marginally more expensive
nieco droższe
inizia ad imparare
slightly more expensive
nieco bardziej kosztowny
inizia ad imparare
somewhat more expensive
dużo droższe
inizia ad imparare
a whole lot more expensive
znacznie droższe
inizia ad imparare
considerably more expensive
nieskończenie droższe
inizia ad imparare
infinitely more expensive
uaktualnić system operacyjny
inizia ad imparare
upgrade the operating system
Aplikacje się zawieszają
inizia ad imparare
applications are crashing
serwer zawiesił się
inizia ad imparare
server goes down
dokumenty zostały usunięte
inizia ad imparare
documents have been deleted
zainstalować poprawki
inizia ad imparare
install patches
pobrać sterowniki
inizia ad imparare
download drivers
utworzenie mobilnych połączeń internetowych
inizia ad imparare
setting up mobile internet connections
wprowadzać dane w systemie
inizia ad imparare
enter data on the system
dopchać pracę ludziom
inizia ad imparare
cram work into people
przekraczać budżet
inizia ad imparare
exceed the budget
dążenie do efektywności
inizia ad imparare
the quest for efficiency
zwiększać / poprawiać wydajność
inizia ad imparare
boost productivity
trochę
inizia ad imparare
slightly
nieskończenie
inizia ad imparare
infinitely
znacząco / w znacznym stopniu
inizia ad imparare
considerably
marginalnie
inizia ad imparare
marginally
uaktualnić system operacyjny
inizia ad imparare
upgrade the operating system
awaria komputera
inizia ad imparare
a computer crash
usunąć dokument
inizia ad imparare
delete a document
wgrać nowy sterownik
inizia ad imparare
upload a new driver
wprowadzić dane
inizia ad imparare
enter data
dać ci odpowiedź
inizia ad imparare
give you an answer / get back
włączyć mnie w grupe osób których informujesz
inizia ad imparare
include me in the group of people you informed
trzymaj mnie w grupie osób informowanych
inizia ad imparare
keep me in the loop
powiedzieć ci / pozwól wiedzieć
inizia ad imparare
tell you / let you know
dawać mi regularne sprawozdania z postępów
inizia ad imparare
give me regular progress reports | keep me informed
dać mi jakieś szczegóły / powiadomić
inizia ad imparare
give me some details | feel me in on sth
kontaktować się, być w kontakcie
inizia ad imparare
to contact, be in touch
zaraportować, dać ci aktualizacje
inizia ad imparare
to report, give you an update
skontaktuj się ze mną przez telefon, dać mi telefon
inizia ad imparare
contact me by telephone, give me a ring
SŁOWNICZEK
inizia ad imparare
GLOSSARY
załamanie (na giełdzie)
inizia ad imparare
crash
w pętli
inizia ad imparare
in the loop
poprawka
inizia ad imparare
patch
plug-in
inizia ad imparare
plug-in
trudności tracąc czas na inne aktywności
inizia ad imparare
stretched
znajdować się w grupie osób decyzyjnych
inizia ad imparare
be in the loop

Devi essere accedere per pubblicare un commento.