3.2. de biznes: słownictwo - standardy jakości

 0    40 schede    solanum
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
KOLOKACJE
inizia ad imparare
COLLOCATIONS
najlepsze praktyki
inizia ad imparare
best practice
oczekiwania klientów
inizia ad imparare
customer expectations
wymagania ustawowe
♧ ustawowy
inizia ad imparare
statutory requirements
♧ statutory
błąd projektu
inizia ad imparare
design fault
ciągłe doskonalenie
inizia ad imparare
continuous improvement
zarządzanie zasobami
inizia ad imparare
resource management
standard przemysłowy
inizia ad imparare
industry standard
zapewnienie jakości
inizia ad imparare
quality assurance
mierzalne cele
inizia ad imparare
measurable objectives
specyfikacje techniczne
inizia ad imparare
technical specifications
3.6. STUDIUM PRZYPADKU - Truskawki Załuskiego
inizia ad imparare
3.6. CASE STUDY - ZALUSKI STRAWBERRIES
SŁOWNICZEK
inizia ad imparare
GLOSSARY
siniak, stłuczenie
inizia ad imparare
bruise
większość
inizia ad imparare
bulk
żniwa, plony
inizia ad imparare
harvest
płytki
inizia ad imparare
shallow
okres trwałości
inizia ad imparare
shelf life
w dobrej kondycji
inizia ad imparare
sound
taca
inizia ad imparare
tray
ubytek
inizia ad imparare
wastage
FAKTY o TRUSKAWKACH
inizia ad imparare
STRAWBERRY FACTS
być bogata w witaminy
inizia ad imparare
be rich in Vitamin
uprawiać truskawki już w 200 pne
inizia ad imparare
to cultivate strawberries as early as 200 BC
nasiona na zewnątrz
inizia ad imparare
seeds on the outside
w średniowieczu
inizia ad imparare
in medieval times
być uznawane jako
inizia ad imparare
be regarded as
podawać nowożeńcom
inizia ad imparare
to serve to newlyweds
nie dojrzewają po zbiorze
inizia ad imparare
don't ripen after harvest
być członkiem rodziny
inizia ad imparare
be member of the family
MAIL: ulepszenia wystawy ze świeżych owoców
inizia ad imparare
MAIL: FRESH FRUIT DISPLAY IMPROVEMENTS
gabloty chłodnicze
inizia ad imparare
refrigerated display cases
zmniejszyć straty produktu i przedłużyć okres przydatności do spożycia
inizia ad imparare
to reduce product losses and extend shelf life
otrzymać owoce poniżej standardu
inizia ad imparare
to receive substandard fruit
po pierwsze
inizia ad imparare
in the first place
maliny, truskawki, śliwki
inizia ad imparare
raspberries, strawberries, plums
większość naszych
inizia ad imparare
the bulk of ours
wskaźnik strat ponad x%
inizia ad imparare
a wastage rate of over x%
zmniejszyć go znacznie
inizia ad imparare
to get it down significantly
niezrównana jakość
inizia ad imparare
unrivalled quality

Devi essere accedere per pubblicare un commento.