300 most important Czech adjectives 176 - 200

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
blond
My hair is blond.
inizia ad imparare
blonďatý
Moje vlasy jsou blonďaté.
cruel
Life can be cruel.
inizia ad imparare
krutý
Život může být krutý.
grey
I like grey dresses.
inizia ad imparare
šedý
Mám rád šedé šaty.
remote
Drones can be controlled remotely.
inizia ad imparare
vzdálený
Bezpilotní letouny se dají ovládat vzdáleně.
naughty
My kids are very naughty.
inizia ad imparare
zlobivý
Moje děti jsou velmi zlobivé.
worthy
This restaurant is not worthy of recommendation.
inizia ad imparare
hodný
Tato restaurace není hodna doporučení.
divine
We should obey the divine law.
inizia ad imparare
Boží
Měli bychom poslouchat Boží zákon.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.